Contacte

Contacte

Servei d'Educació Plurilingüe

correu electrònic: sep@gva.es

On estem?

Escala 1, Segona planta, Porta D

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Avda Campanar, 32 València

Horari

Matins de dilluns a divendres: 9 a 14'30 hores

Novetats

Convocatòria  sol·licitud assignació d'auxiliars de conversa d'alemany, francés i italià per al curs 2023-2024

RESOLUCIÓ de 9 de març de 2023, de la Direcció General d'Innovació Educativa i Ordenació, per la qual es convoca el procediment de sol3licitud de participació en el procés de selecció dels centres públics per a l'assignació d'auxiliars de conversa d'alemany, francés i italià per al curs 2023-2024 (DOGV 9558/21.03.2023)

Annex I sol·licitud

Destinataris:

      - centres públics d'Educació Secundària Obligatòria

      - centres públics que imparteixen cicles formatius de Formació Professional

      - centres públics de formació de Persones adultes la titularitat dels quals siga de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

Termini sol·licitud: del 22 de març al 4 d'abril

 

 

Sol·licitud participació en el programa d'auxiliars de conversa 2023-2024

Tràmit a realitzar pels auxiliars de conversa per sol·licitar la seua participació en el programa o la seua renovació. Aquest tràmit es realitzat per PROFEX al Ministeri d'Educació i Formació Professional.

Enllaç al tràmit:  https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/profesorado/convocatorias-para-el-extranjero/auxiliares-conversacion-espanoles-en-extranjero.html

Enllaç a les instruccions renovació