Contacte

Contacte

Servei d'Educació Plurilingüe

correu electrònic: sep@gva.es

On estem?

Escala 1, Segona planta, Porta D

Conselleria d'Educació, Ciència i Esport

Avda Campanar, 32 València

Horari

Matins de dilluns a divendres: 9 a 14'30 hores

Novetats

CONCURS LITERARI 40è aniversari Estatut d'autonomia

La Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica i del Comité Organitzador de la commemoració del quaranté aniversari de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, celebra aquesta efemèride.

Des de la Direcció General d'Innovació Educativa i Ordenació us proposem la participació del vostre centre en un concurs literari en què amb el lema "40 anys d'estatut d'autonomia per al poble valencià” l'alumnat expresse les seues idees en format literari o assagístic sobre aquesta commemoració.

BASES ací

EN BREU LA CONVOCATÒRIA 2022-2023

 

Convocatòria per a la realització dels projectes d'intercanvis escolars d'alumnat de centres públics Fil (Foment d'Intercanvis Lingüístics) 2022 i Rapsodes 2022 per a millorar la competència comunicativa i afavorir la cohesió lingüística per al curs 2021-2022

 

Memòries finals del projecte: 

- Memòria d’avaluació i impacte: formulari 

- Memòria econòmica (compte justificatiu) 

 

Resolució provisional de 5 d’abril de 2022, de la Direcció General d’Innovació Educativa i Ordenació, per la qual es concedeixen les assignacions econòmiques per a la realització dels projectes d’intercanvis escolars d’alumnat de centres públics Fil (Foment d’Intercanvis Lingüístics) 2022 i Rapsodes 2022 per a millorar la competència comunicativa i afavorir la cohesió lingüística per al curs 2021-2022.

 

Resolució de 12 de gener de 2022, del conseller d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen assignacions econòmiques per a la realització dels projectes d'intercanvis escolars d'alumnat de centres públics Fil (Foment d'Intercanvis Lingüístics) 2022 i Rapsodes 2022 per a millorar la competència comunicativa i afavorir la cohesió lingüística per al curs 2021-2022.

Enllaç al tràmit en OVICE:

https://ovice.gva.es/oficina_tactica/?idioma=ca_ES#/tramita/10007/10497/procedimientos

 

Documentació annexa: 

B. Certificat del Consell Escolar

C. Declaració responsable d'haver obtingut i tindre sota custòdia els drets d'imatge i so

D. Pressupost

E. Projecte

 

​​​​​​​​​​​    ​​​​​​​​​​​

Dossier informatiu intercanvis escolars: FIL i Rapsodes

Dossier artistes Rapsodes 2022

Curs de formació en línia associat als centres educatius que participen en la modalitat Rapsodes de la convocatòria d'Intercanvis escolars 2021-22

​​​​​​​​​​​

Enllaç d'inscripció: 

http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=9750274&usuario=formacion&idioma=va 

 

Convocatòria 2020-2021

 

RESOLUCIÓ de 22 d'abril de 2021, de la Direcció General d'Innovació Educativa i Ordenació, per la qual es concedeixen les assignacions econòmiques per a la realització d'intercanvis d'experiències educatives entre centres públics que participen en el projecte educatiu Rapsodes 2021, per a millorar la competència comunicativa i afavorir la cohesió lingüística per al curs 2020-2021.

 

Resolució provisional de 22 de març de 2021, de la Direcció General d'Innovació Educativa i Ordenació, per la qual es concedeixen les assignacions econòmiques per a la realització d'intercanvis d'experiències educatives entre centres públics que participen en el Projecte educatiu Rapsodes 2021 per millorar la competència comunicativa i afavorir la cohesió lingüística per al curs 2020-2021. 

 

Presentació del projecte Rapsodes

Resolució de 7 de gener de 2021, del conseller d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen assignacions econòmiques per a la realització d'intercanvis d'experiències educatives entre centres públics que participen en el Projecte educatiu Rapsodes 2021 per millorar la competència comunicativa i afavorir la cohesió lingüística per al curs 2020-2021.

Memòria d'avaluació i impacte

Memòria econòmica

 

​​​​​​​​​​​

 

Convocatòria per a la realització d'intercanvi entre alumnat de centres públics per afavorir la cohesió lingüística.

CURS 2019-2020

 

OBJECTIU

Afavorir la realització d'activitats d'ús real del valencià que potencien en l'alumnat del territori de predomini lingüístic castellà la millora de la competència comunicativa, el foment d'actituds positives cap al valencià i el coneixement de la realitat educativa, cultural, social i lingüística de comarques i poblacions amb un context lingüístc predominantment valencià.

 

DESTINATARIS

  • Centres públics de territoris de predomini lingüístic castellà que realitzen projectes que tinguen com a finalitat l'intercanvi i la convivència del seu alumnat amb alumnat de centres de territoris de predomini lingüístic valencià.
  • Centres educatius de zones de predomini lingüístic valencià amb alumnat majoritàriament no valencianoparlant que realitzen projectes d'intercanvi amb un centre amb alumnat majoritàriament valencianoparlant.

ENLLAÇ

 

RESOLUCIÓ DEFINITIVA

 

RESOLUCIÓ de 20 d'octubre de 2020, de la Direcció General d'Innovació Educativa i Ordenació, per la qual es concedeixen les assignacions econòmiques per a la realització de projectes d'intercanvis escolars d'alumnat de centres públics per millorar la competència comunicativa i afavorir la cohesió lingüística, per al curs 2019-2020.

 

 

 

 

 

Termini per a presentar la memòria econòmica o el compromís: finsl el 20 de novembre. 

 

RESOLUCIÓ PROVISIONAL

 

Resolució provisional de 12 de juny de 2020, de la Direcció General d'Innovació Educativa i Ordenació, per la qual es concedeixen les assignacions econòmiques per a la realització de projectes d'intercanvis escolars d'alumnat de centres públics per millorar la competència comunicativa i afavorir la cohesió lingüística per al curs 2019-2020.

CURS 2018-2019

ENLLAÇ

 

RESOLUCIÓ PROVISIONAL

Resolució provisional de 12 d'abril de 2019, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es concedeixen les assignacions econòmiques per a la realització de projectes d'intercanvis escolars d'alumnat de centres públics per millorar la competència comunicativa i afavorir la cohesió lingüística.

 

MODELS DE MEMÒRIA

 

RESOLUCIÓ DEFINITIVA

  • RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2019, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es concedeixen les assignacions econòmiques per a la realització de projectes d'intercanvis escolars d'alumnat de centres públics per a millorar la competència comunicativa i afavorir la cohesió lingüística. 

Adaptació PGA curs 2022-23

 

 

 

CONGRÉS - DIÀLEGS INTERNACIONALS SOBRE ENSENYAMENT PLURILINGÜE

MORELLA 30/09 - 01/10


Del divendres 30 de setembre al diumenge 2 d’octubre s’ha celebrat a Morella el congrés “Diàleg internacional sobre plurilingüisme”. Podeu visualitzar tant els “diàlegs” de la jornada acadèmica com els “tallers” de la jornada de formació al professorat en els enllaços següents:

Divendres 30/09/22: https://youtu.be/uJawya3yv1g

Dissabte: 01/10/2022: https://youtu.be/lm0bwmiBmw8

 

Publicat el llistat de centres seleccionats per participar al Programa d’Immersió lingüística que ofereix el Ministeri d’Educació i Formació Professional al següent enllaç:

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/idiomas/inmersion-linguistica.html

Aquest programa destina ajudes a alumnat de 6é d’Educació Primària i 2n d’ESO per estimular la pràctica de la llengua anglesa en entorns comunicatius no formals més dinàmics i atractius fomentant la convivència amb alumnat d’altres llocs del territori espanyol.