T'interessa

Organismes

Portals

Protecció de dades en centres educatius públics GVA

Protecció de dades en centres educatius públics GVA

 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, UNIVERSITATS I OCUPACIÓ

Av. Campanar, 32. CP: 46015 València

DELEGAT DE PROTECCIÓ DADES

Delegat de Protecció de Dades de la Generalitat (DPD)

Passeig de l'Albereda, 16. 46010 València

Es por contatar per correu postal o electrònic: dpd@gva.es

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Les persones interessades poden sol·licitar l'exercici dels drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seues dades, de limitació i oposició al tractament, i no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, incluida l'elaboració de perfils, de manera presencial o telemàtica, segons disposa la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

La informació completa està accesible en la següent pàgina web: https://sede.gva.es/va/proc19970 

Així mateix, en el cas que la legitimació del tractament provinga del consentiment, es podrà retirar en qualsevol moment el consentiment previament atorgat.

 

 

 

RECLAMACIÓ DAVANT LA DPD I/O L'AEPD

Sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció judicial, si les persones interessades consideren que el seus drets no han sigut atesos o que s'ha vulnerat el tractament de les seues dades personals, poden reclamar davant de la Delegació de Protecció de Dades de la Generalitat, en la forma prevista en la següent pàgina: https://sede.gva.es/es/proc22094

De forma addicional o alternativa, es pot presentar reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, segons es descriu en la pàgina web: https://www.aepd.es 

 

 

 

Listado documentos