T'interessa

Organismes

Portals

Les diferents àrees d'actuació en matèria de política educativa, centres i personal docent, política lingüística i gestió del multilingüisme, formació professional i ensenyaments en règim especials, universitats, investigació i ciència treballen per a garantir la qualitat educativa dels valencians i les valencianes al sistema educatiu valencià.

Les principals línies d'actuació se centren en la dignificació de l'escola pública valenciana com a garant de la igualtat d'oportunitats, en un sistema educatiu amb models pedagògics innovadors dotats de recursos i materials de suport adequats, un ensenyament inclusiu per a l'alumnat amb necessitats educatives especials, unes aules coeducadores que acaben amb les desigualtats socials i de gènere, una escola humana on el professorat i les comunitats educatives siguen el centre de l'equació, una formació continuada del professorat en recerca permanent de la qualitat educativa, una major estabilitat de les plantilles docents, uns sistemes d'avaluació de rigor, un sistema plurilingüe que òbriga les portes a altres llengües i cultures de forma real i efectiva, i una millora de les infraestructures educatives.

En definitiva, una educació universal, democràtica, oberta i participativa, crítica i creativa, pròxima i arrelada a l'entorn. Una educació de qualitat per a totes i tots.

Novetats

Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial d'Educació.
28 de març de 2024. 09:30h.

Temes a tractar:

1. Projecte de RESOLUCIÓ del conseller d'Educació, Universitats i Ocupació, per la qual s'aprova la classificació, a efectes retributius, dels centres públics docents dependents de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació per al curs 2023-2024.

2. Torn obert de paraula.

Anar a la convocatòria.

Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial de Educació

Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial d'Educació.
21 de març de 2024. 09:30h.

Temes a tractar:

1. Proposta per part de les organitzacions sindicals dels seus representants, per a la constitució de la Comissió de Seguiment de l'Acord de Plantilles.

2. Proposta per part de les organitzacions sindicals dels seus representants, per a la constitució de la Comissió de Seguiment de l'Acord d’Interins.

3. Proposta de calendari de l’Administració d’actuacions de ambdues comissions. 

4. Informació del concurs de trasllats.

5. Torn obert de paraula.

Anar a la convocatòria.

 

Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial d'Educació.
14 de març de 2024. 10:00h.

Temes a tractar:

1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les reunions celebrades els dies 21 de desembre de 2023 i 08 de febrer de 2024.

2. DECRET xxx/2024, de xx de xxx, del Consell, pel que es declara d’interés públic i compatible l’activitat de professor substitut al servei de les Universitats.

3. Torn obert de paraula.

Anar a la convocatòria.