T'interessa

Organismes

Portals

Les diferents àrees d'actuació en matèria de política educativa, centres i personal docent, política lingüística i gestió del multilingüisme, formació professional i ensenyaments en règim especials, universitats, investigació i ciència treballen per a garantir la qualitat educativa dels valencians i les valencianes al sistema educatiu valencià.

Les principals línies d'actuació se centren en la dignificació de l'escola pública valenciana com a garant de la igualtat d'oportunitats, en un sistema educatiu amb models pedagògics innovadors dotats de recursos i materials de suport adequats, un ensenyament inclusiu per a l'alumnat amb necessitats educatives especials, unes aules coeducadores que acaben amb les desigualtats socials i de gènere, una escola humana on el professorat i les comunitats educatives siguen el centre de l'equació, una formació continuada del professorat en recerca permanent de la qualitat educativa, una major estabilitat de les plantilles docents, uns sistemes d'avaluació de rigor, un sistema plurilingüe que òbriga les portes a altres llengües i cultures de forma real i efectiva, i una millora de les infraestructures educatives.

En definitiva, una educació universal, democràtica, oberta i participativa, crítica i creativa, pròxima i arrelada a l'entorn. Una educació de qualitat per a totes i tots.

Novetats

Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial d'Educació.
18 de juliol de 2024. 09:30h.

Temes a tractar:

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió celebrada el 21 de maig de 2024 .

2.- RESOLUCIÓ de … de … de 2024, del secretari autonòmic d’Educació, per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i el funcionament de les escoles infantils de primer cicle de titularitat de la Generalitat durant el curs acadèmic 2024-2025.

3.- RESOLUCIÓ de … d … de 2024, del secretari autonòmic d’Educació, per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres de Formació de Persones Adultes durant el curs acadèmic 2024-2025.

4.-Torn obert de paraula.


Anar a la convocatòria.

Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial d'Educació.
16 de juliol de 2024. 09:30h.

Temes a tractar:

1.- RESOLUCIÓ xx de juliol de 2024, del secretari autonòmic d’Educació, per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres que impartixen Educació Infantil de segon cicle i Educació Primària durant el curs 2024-2025.

2.- RESOLUCIÓ de XX de juliol de 2024, del secretari autonòmic d’Educació, per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres que impartixen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2024-2025.

3.- Torn obert de paraula.


Anar a la convocatòria.

Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial d'Educació.
11 de juliol de 2024. 12:00h.

Temes a tractar:

1.- RESOLUCIÓ de la Secretaria Autonòmica d'Educació, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització dels centres que impartisquen Formació Professional durant el curs 2024-2025 en la Comunitat Valenciana.

2.- Torn obert de paraula.

Anar a la convocatòria