T'interessa

Portals

Organismes

SIESDATA

SIESDATA

El Fons de Dades Documentals disposa d'una base de dades de disseny propi, Siesdata, que conté informació sociolingüística sobre el valencià i sobre la resta de les llengües de l'Estat Espanyol, publicada en la premsa valenciana i en 250 diaris, periòdics i revistes de difusió estatal. Siesdata gestiona este Fons Documental format per uns 135.000 registres, amb un creixement anual d'uns catorze mil a quinze mil documents, fruit d'una recopilació exhaustiva de texts periodístics des de març de 1987.

 

La selecció del fons respon als criteris temàtics propis de la sociologia de les llengües, per tant és molt àmplia, encara que, per ara, l'àmbit de cobertura geolingüística amb tractament documental més exhaustiu és el referit al valencià.
Les fases principals de la creació de la base són:

1987-1993 ORGANITZACIÓ CRONOLÒGICA MANUAL
1994 AUTOMATITZACIÓ
1995 DIGITALITZACIÓ
1996 TESAURE DE MATÈRIES
1997 CANVI DE PROGRAMARI
1998 TESAURES GEOGRÀFIC I D'AUTORITATS
1999 TREBALL EN XÀRXIA, ACTUALITZACIÓ DIÀRIA

 

Actualització diària

Des de gener del 99, la base s'actualitza diàriament, i són recuperables tots els documents, ja que l'actualització és en línia i els originals de premsa són digitalitzats i emmagatzemats juntament amb els registres de referència de la base de dades.

 

Camps i instruments documentals

L'accés a la informació es fa des d'una sèrie de camps documentals, amb l'ajuda de tesaures, taules relacionals, etc.

Formats d'eixida

Els formats d'eixida dels documents són molt variats: es pot obtindre la reproducció de l'original, o d'una part, o un dossier sobre un tema determinat. Tambe es pot obtindre un informe encolumnat, imprés o en pantalla, amb les dades fonamentals de les notícies trobades sobre qualsevol demanda d'informació. Amb estes dades és possible obtindre altres productes, com per exemple estadístiques i gràfiques per a l'anàlisi quantitativa de la informació.

 

 

Hi ha alguna limitació en la demanda?

Cal especificar al màxim la demanda; intentar, per exemple, restringir-la a un període de temps determinat, i intentar aportar el major nombre de dades de referència possibles, així com indicar si hi ha alguna preferència, com diari, àmbit geogràfic, etc. Els motius de la limitació són tant de tipus qualitatiu (els resultats seran més coincidents amb allò que busquem) com quantitatiu.

 

Hi ha alguna limitació en l'eixida de la informació?

Cal especificar quin format desitgeu: informe encolumnat, dossier amb les còpies dels documents originals, o ambdós, així com el suport d'eixida (paper, disquet, CD-ROM...).
Cal tindre en compte:

  • L'enviament de la informació va a càrrec del demandant, o bé pot passar a arreplegar-la personalment a l'adreça de dalt; quan siga possible, la informació es lliurarà per correu electrònic
  • No es lliuraran informes i/o dossiers que sobrepassen els 30 fulls, circumstància que es comunicarà a l'usuari per a estudiar la millor manera de donar-li servici

 

On es lliura la demanda d'informació?

Podeu lliurar-la per:

Correu Postal: SIES (Servici d'Investigació i Estudis Sociolingüístics)
Àrea de Política Lingüística
Conselleria d'Educació
Av. Campanar, 32
46015 València
Correu Electrònic: sies@gva.es
Fax: 963184580