Visualització de contingut web

Servicio de Traducción y Asesoramiento del Valenciano

Al Servici de Traducció i Assessorament del Valencià li correspon assessorar en qüestions lingüístiques la Generalitat, tenint en compte la normativa lingüística de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua; fomentar i dur a terme estudis lingüístics que contribuïsquen al coneixement de les llengües de la Comunitat Valenciana; preparar i divulgar materials que faciliten el coneixement i l'ús del valencià, especialment aquells que utilitzen les tecnologies actuals i els mètodes d'autoaprenentatge; la documentació, estudi i anàlisi del valencià, situació social i procés de normalització lingüística en els àmbits d'ús oficial i social; realitzar la traducció i correcció dels textos; així com totes les funcions que se li encomanen relatives a traducció i assessorament del valencià.