T'interessa

Portals

Organismes

FONS DE DADES DOCUMENTALS

FONS DE DADES DOCUMENTALS

La base de dades documental de premsa SIESDATA comença a funcionar en 1987 i arreplega informació de premsa relativa al valencià, a les llengües de l'Estat espanyol i d'Europa des d'un punt de vista sociolingüístic. El volum recopilat arriba fins als 375.000 documents, amb un ritme de creixement anual entre 15.000 i 18.000 documents.

La diversitat de les fonts, l'amplitud dels criteris de selecció, la quantitat de les llengües tractades i l'ingent volum del fons històric, fan de la base de dades documental SIESDATA un producte exclusiu dins del món de les bases de dades de documentació lingüística, tant a l'Estat Espanyol com a la resta de la Unió Europea.

L'explotació de la informació de SIESDATA permet elaborar dos tipus de productes: informes i dossiers

Informe diari de premsa

Cada dia s'elabora aquest informe de premsa, que conté una recopilació de premsa que inclou les notícies publicades en els mitjans de comunicació, és la font d'alimentació principal de la base de dades documental SIESDATA.

Dossiers de premsa

Contenen informació sobre un tema triat pel seu especial interés, durant un període de temps determinat. No tenen periodicitat fixa.

Fonts de la base de dades

L'informe de premsa diària s'elabora amb els materials seleccionats de distintes fonts periodístiques d'àmbit local, provincial, autonòmic, nacional, amb atenció especial a les edicions de la Comunitat Valenciana, i en periòdics de territoris amb llengua pròpia. 

Criteris de selecció de la informació

Es buida dels mitjans esmentats tota la informació relativa a les llengües, amb especial atenció al valencià, tant la referida directament al seu procés de normalització i extensió en l'ensenyament, en l'administració, en les manifestacions culturals, etc., com aquella que informa sobre les actuacions que intervenen en la consideració i consolidació social de les llengües, com l'economia, el territori, la demografia, la immigració, etc.

Quines llengües formen part de la base de dades?

En primer lloc el valencià, seguit de les llengües de l'Estat, les de la Unió Europea i les de la resta del món.