T'interessa

Portals

Organismes

Acollida Erasmus+ Pràctiques

Acollida Erasmus+ Pràctiques

La Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ofereix la possibilitat a estudiants d'institucions europees d'educació superior de realitzar pràctiques en centres educatius de la conselleria competent en matèria d'educació, amb l'objectiu d'afavorir de manera eficaç el plurilingüisme i elevar efectivament el nivell de comprensió i expressió oral en llengües estrangeres en el sistema educatiu.

Destinataris

  • Centres públics d'Educació Infantil, Primària, Secundària, Formació Professional, EOI, FPA.
  • Els estudiants estrangers (universitaris o de FP Grau Superior) becats pel programa Erasmus+ pel seu centre d'origen.

Procediment
1. Contactar amb l'estudiant o directament amb la institució d'educació superior d'origen de l'estudiant estranger. Plataforma per establir contactes: www.erasmusintern.org
L'estudiant ha de subscriure el conveni de subvenció Erasmus+ al seu centre d'origen.

2. Signar l'acord d'aprenentatge entre ambdues institucions i l'estudiant
Model en castellà
Model en anglés

3. Sol·licitar a l'estudiant un certificat negatiu d'antecedents penals.

4. Emplenar el formulari web en https://ceice.gva.es/es/web/dgplgm/registre-alumnat-erasmus-practiques

5. Enviar la documentació dels passos 1, 2 i 3 a erasmusplus@gva.es.

Normativa

Resolució  de 20 de febrer de 2017, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'aproven les instruccions d'acollidad'estudiants d'educació superior Erasmus+ per a la realització de pràctiques en centres educatius valencians.

Certificació

 Resolució de 8 de juliol de 2019, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es reconeix la participació dels i de les docents en els projectes d'innovació educativa a través del programa europeu Erasmus+.

Model de sol·licitud de certificació (Annex VI)