Novetats

Ves enrere RESOLUCIÓ de 30 de novembre, per la qual es modifica la Resolució de 19 de desembre de 2019, per la qual es va aprovar el calendari de festes locals, retribuïdes i no recuperables en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, per a l'any 2020.

RESOLUCIÓ de 30 de novembre, per la qual es modifica la Resolució de 19 de desembre de 2019, per la qual es va aprovar el calendari de festes locals, retribuïdes i no recuperables en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, per a l'any 2020.

RESOLUCIÓ de 30 de novembre, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es modifica la Resolució de 19 de desembre de 2019, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es va aprovar el calendari de festes locals, retribuïdes i no recuperables en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, per a l'any 2020.