Novetats

Ves enrere RESOLUCIÓ de 27 de desembre de 2017, per la qual es modifica la Resolució de 21 de setembre de 2017, de la Direcció General de Treball i Benestar Laboral, per la qual es convoquen ajudes destinades a finançar els costos fixos d'inclusió en el Règim Especial de Treballadors Per Compte Propi o autònoms de la Seguretat Social dins del Programa de Foment del Treball Autònom a la Comunitat...

RESOLUCIÓ de 27 de desembre de 2017, per la qual es modifica la Resolució de 21 de setembre de 2017, de la Direcció General de Treball i Benestar Laboral, per la qual es convoquen ajudes destinades a finançar els costos fixos d'inclusió en el Règim Especial de Treballadors Per Compte Propi o autònoms de la Seguretat Social dins del Programa de Foment del Treball Autònom a la Comunitat...