Novetats

Ves enrere ORDRE 5/2021, de 23 de juny, per la qual es modifica l'Ordre de 8 d'abril de 1998, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s'estableix el règim de funcionament i estades de les residències de temps lliure de la Generalitat Valenciana, per a preveure mesures extraordinàries en situació de crisi sanitària o altres de caràcter imprevisible.

ORDRE 5/2021, de 23 de juny, per la qual es modifica l'Ordre de 8 d'abril de 1998, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s'estableix el règim de funcionament i estades de les residències de temps lliure de la Generalitat Valenciana, per a preveure mesures extraordinàries en situació de crisi sanitària o altres de caràcter imprevisible.