Novetats

Ves enrere Estadística d'eleccions sindicals de l'any 2023

Estadística d'eleccions sindicals de l'any 2023

S'han publicat les dades sobre eleccions sindicals en la Comunitat Valenciana de l'any 2023. L'estadística d'eleccions sindicals té per objecte proporcionar informació estadística sobre els representants sindicals triats i actius en la Comunitat Valenciana. Des de la Direcció General de Treball, Cooperativisme i Seguretat Laboral s'ha realitzat una extracció d'informació de la base de dades d'eleccions sindicals de l'aplicació informàtica ELEC-SENSE, de tots els representants triats el mandat dels quals estava vigent a 31 de desembre de 2023.

Les dades extretes permeten obtindre informació sobre les actes registrades, nombre de treballadors, així com els representants triats i actius a 31 de desembre de 2023, diferenciant entre aquells als quals els és aplicable l'Estatut de treballadors i aquells als quals se'ls aplica la normativa de funcionaris. Les dades també permeten conéixer la denominació de les centrals sindicals dels representants triats i la seua distribució territorial per sectors d'activitat econòmica, províncies o comarques.

Durant el període comprés entre l'1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2023 s'han registrat un total de 8.247 actes d'eleccions sindicals en la Comunitat Valenciana que han suposat l'elecció de 32.393 representants sindicals (un 5,3% més que a 31 de desembre de 2022) per a un total de 769.229 treballadors

CCOO és la central sindical majoritària en l'àmbit d'aplicació de l'Estatut dels Treballadors mentres que en l'àmbit de la funció pública esta posició l'ocupa UGT. Tots dos sindicats concentren el 75% i el 46% dels representants en l'àmbit de l'Estatut dels Treballadors i de la Funció Pública, respectivament.

Per sectors d'activitat, i pel que respecta al personal al qual li és aplicable l'Estatut dels Treballadors, el sector de la indústria manufacturera concentra el 24,3% dels representants sindicals, seguit del comerç a l'engròs i al detall (13,5%), les activitats administratives (9%) i activitats sanitàries i de servicis socials (7%). En canvi, sectors com el d'activitats de les llars com a ocupadors de personal domèstic presenten un nombre reduït de representants. Quant al personal que li és aplicable la normativa de funcionaris, destaca el sector d'activitats generals de l'Administració Pública i la Seguretat Social que suposa el 65% del total de representants. Per darrere se situen les activitats sanitàries i de servicis socials i l'educació.