REGISTRE TERRITORIAL DE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL

REGISTRE TERRITORIAL DE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL

REGISTRE TERRITORIAL DE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA
 
El Registre de la Propietat Intel·lectual de la Comunitat Valenciana es compon del Registre Territorial, integrat en el Servei del Llibre i Biblioteques de la Direcció General de Cultura i Patrimoni i de tres Oficines Provincials Delegades.
 
El Registre Territorial s'encarrega de la inscripció i publicitat dels drets de propietat intel·lectual dels autors de la Comunitat Valenciana i l'arxiu de les obres la inscripció de les quals se sol·licite.
 
Consulta i informació: propiedadintelectualcv@gva.es
 
El servei d'informació i consulta ofereix informació general sobre els procediments gestionats pel Registre, entre les competències del qual NO figura la d'oferir assessoria jurídica sobre Propietat Intel·lectual a sol·licitud dels ciutadans.
 
Les Oficines Provincials Delegades, amb seu en les províncies d'Alacant, Castelló i València, realitzen la funció de finestreta per la recepció de sol·licituds d'inscripció d'obres susceptibles de ser inscrites en el Registre de Propietat Intel·lectual.
 
Actualment ha de sol·licitar-se cita prèvia a causa de la situació generada per l'evolució del coronavirus.
 
Adreça de les Oficines Provincials Delegades:
ALACANT: Avda. De Aguilera, 1-2ª pl. 03007-Alacant (Tl. 965.93.83.35/36)
CASTELLÓ: Avda. Del Mar, 23 12003-Castelló de la Plana (Tl. 964.33.39.15)
VALÈNCIA: Avda. Constitució, 284 46019-València (Tl. 963.87.41.51)
 
La sol·licitud d'inscripció d'obres en el Registre de Propietat Intel·lectual, així com la sol·licitud dels serveis de publicitat registral de les dades existents en el Registre, es realitza mitjançant els impresos corresponents, a través del següent enllaç:
 
 
Preguntes freqüents:
 
 
Més informació:
 
 
Tramitació telemàtica: