Visualització de contingut web

Serveis de suport a l'esportista

La missió d'aquests serveis de suport és l'elaboració, realització i anàlisi de proves medicoesportives, específiques per a cada esport i així obtindre informació que servirà a l'entrenador o entrenadora per a fer un millor seguiment dels seus esportistes i les seues esportistes.

Les proves fonamentalment van dirigides a esportistes que integren els diferents programes de tecnificació esportiva, esportistes d'elit segons els criteris establits en l'Ordre de 23 d'abril de 2007, per la qual es desenvolupa el Decret 13/2006, de 20 de gener, del Consell de la Generalitat, sobre els esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 5.183 de 24/01/2006), clubs esportius d'elit i esportistes que les federacions nacionals o autonòmiques proposen pel seu especial interés esportiu.