Visualització de contingut web

Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana

 

 

La Direcció General d'Esport organitza anualment els Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana com a campanya de promoció de les activitats esportives en edat escolar.
 
Els Jocs Esportius proposen una adaptació del fenomen competitiu servint com a complement a la pròpia activitat esportiva que desenvolupen els joves en edat escolar i tenint en compte els valors formatius i constructors de la personalitat que han de considerar-se en estes edats. A més, comprenen encontres esportius que faciliten la pràctica esportiva dels discapacitats físics, psíquics i sensorials, adaptant l'activitat quan es considera convenient.
 
En l'organització dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana col•laboren els ajuntaments i federacions esportives dins dels seus respectius àmbits d'actuació i competències.
 

Convocatòria dels XXXIX Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana

RESOLUCIÓ de 29 de juliol de 2020, del conseller d'Educació,Cultura i Esport, per la qual es convoquen els XXXIX Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana en edat escolar i s'aproven les bases per les quals es regulen. (DOGV 8872 de 03/08/2020).

 

 

Portal Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana