Visualització de contingut web

Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana

 

 

La Direcció General d'Esport organitza anualment els Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana com a campanya de promoció de les activitats esportives en edat escolar.

L'article 31 de la Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l'esport i l'activitat física de la Comunitat Valenciana fa un esment exprés als Jocs Esportius com un «conjunt de competicions i activitats de caràcter esportiu, de convocatòria anual, dirigides a la població en edat escolar, en atenció a la seua diversitat i oberta a la participació de tota mena d'entitats i centres docents».

Els Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana proposen una adaptació del fenomen competitiu i participatiu que tinga en compte els valors formatius i constructors de la personalitat que han de considerar-se en aquestes edats. També comprenen trobades esportives que faciliten la pràctica esportiva de persones amb diversitat funcional, en els quals s'adapta l'activitat quan és convenient i es fomenten la participació inclusiva, igualitària i educativa. 

En l'organització dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana col•laboren els ajuntaments i federacions esportives dins dels seus respectius àmbits d'actuació i competències.

 

Convocatòria dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana

RESOLUCIÓ de 20 de juliol de 2021, del conseller d'Educació,Cultura i Esport, per la qual es convoquen els XL Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana en edat escolar i s'aproven les bases per les quals es regulen. (DOGV 9137 de 28/07/2021)

Portal Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana

Procediment GUC convocatòria Jocs Esportius