Visualització de contingut web

Esportistes d'elit

El Reial Decret 971/2007, de 13 de juliol, sobre esportistes d'alt nivell i alt rendiment, defineix el concepte d'esport d'alt nivell, així com el d'esportista d'alt nivell i esportista d'alt rendiment.

Es consideren esportistes d'alt nivell els que figuren en les relacions elaborades anualment pel Consell Superior d'Esports (CSD), en col·laboració amb les federacions esportives espanyoles i, si escau, amb les comunitats autònomes.

Per a la nostra comunitat autònoma s'elabora una llista d'esportistes d'elit integrada pels esportistes que, durant l'any natural anterior a la publicació d'esta, hagen obtingut resultats esportius determinats per l'Ordre de 23 d'abril de 2007 que desenvolupa el Decret 13/2006, de 20 de gener, del Consell de la Generalitat, sobre els Esportistes d'Elit de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 5.183, de 24/01/2006). Els esportistes d'elit, a més, estan classificats per grups, en funció de l'edat i de la seua participació o no en proves olímpiques.

Els esportistes són els que han de sol·licitar la seua inclusió en la llista. El termini d'entrega de les sol·licituds finalitza el 30 de desembre.

Informació sobre procediment de sol·licitud d'inclusió en la llista d'esportistes d'elit

DOCUMENTS ASSOCIATS