Visualització de contingut web

Esport Universitari. Ajudes per a Universitats. CADU

L'objecte de les subvencions és fomentar l'esport universitari i contribuir a l'organització del Campionat Autonòmic d'Esport Universitari de la Comunitat Valenciana (CADU).

Les sol.licituds i aportació documentació es realitzaran exclusivamente online.

Bases reguladores (CADU)

 

CONVOCATÒRIA I IMPRESOS (ENLLAÇ Presentació TELEMÀTICA SOL·LICITUD exclusivament telemàtica)

Finalització termini sol·licitutds: 15 d'abril 2021

Resolució de convocatória 2021.

 

ADJUDICACIÓ

Resolució de concessió DOGV

 

MODELS DE JUSTIFICACIÓ

 

JUSTIFICACIÓ (ENLLAÇ Presentació JUSTIFICACIÓ exclusivament telemàtica)

Finalització termini justificació: 29 d'octubre 2021