NOVETATS

Plazo tercera lista parcial deportistas de élite - resultados 2021

Termini tercera llista parcial esportistes d'elit - resultats 2021

Està prevista la publicació d'una tercera llista parcial d'esportistes d'elit, de forma que els esportistes que hagen obtingut resultats esportius durant l'any 2021 podran acreditar la seua condició d'esportistes d'elit.

Es podrà sol·licitar la inclusió en la Llista exclusivament mitjançant procediment telemàtic.

Més informació en l'enllaç:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=195

El termini de presentació de sol·licituds i documentació requerida finalitzarà el pròxim 20 de setembre de 2021.

BECAS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTE

BEQUES PROFESSIONALS EN LA DIRECCIÓ GENERAL D'ESPORT

Beques professionals 2021-2022

RESOLUCIÓ de 8 d'abril de 2021, de la Direcció General d'Esport, per la qual es convoquen quatre beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General d'Esport, durant els exercicis 2021 i 2022.
 
Seguiment:

 

València, 14 de setembre de 2021.

 

 

 

Subvencions per al foment de l'esport federat i els programes de tecnificació esportiva - Comunitat Valenciana 2021

Subvencions per al foment de l'esport federat i els programes de tecnificació esportiva - Comunitat Valenciana 2021

Publicada la Resolució 26 de juliol de 2021, del director general d'Esport, per la qual es resol la convocatòria de subvencions per al foment de l'esport federat i els programes de tecnificació esportiva a la Comunitat Valenciana per a l'any 2021.

Les subvencions están destinades a sufragar les despeses ocasionades pel programa I (gestió i funcionament), el programa II (activitats esportives) i per al programa III (tecnificació esportiva).

Més informació:

  • DOGV núm.9139 de 30.7.2021
  • Termini de presentació: finalitza el 15.11.2021