Centre de tecnificació esportiva de Xest

Centre de tecnificació esportiva de Xest

SERVEIS DE SUPORT A L'ESPORTISTA EN EL CENTRE DE TECNIFICACIÓ ESPORTIVA DE XEST

L'objectiu primordial és donar la major informació a l'esportista i entrenador o entrenadora de la valoració realitzada de cara a obtindre els millors resultats esportius possibles. Per a això es té en compte:

- L'esport i el nivell de competició

- L'assessorament multidisciplinari per part dels diferents professionals que integren els serveis

- Les necessitats dels entrenadors i entrenadores per a la quantificació i la planificació de l'entrenament

- L'anàlisi i interpretació dels resultats

SERVEIS

A) RECONEIXEMENT MEDICO-ESPORTIU BÀSIC:

•Analítica sanguínia.
•Enquesta medico–esportiva.
•Anamnesi.
•Exploració física.
•Electrocardiograma basal.
•Determinació de la composició corporal i Somatotip mitjançant valoració antropomètrica.

B)PROVES D'ESFORÇ:
- Es pot realitzar en tapís rodador (treadmill), cicloergómetre o corró.
- Amb anàlisi de gasos i electrocardiograma d'esforç.
- Determinació de llindars ventilatoris, VO2máx. i UAM.
- Informe de resultats.

C) PROVES DE CAMP:

Valoració d'indicadors del rendiment i de la condició física específica mitjançant proves de Camp dissenyades en funció de les característiques de cada esport, adequades al nivell competitiu dels esportistes i coordinades amb les necessitats dels entrenadors.

D) MEDICINA ASSISTENCIAL I FISIOTERÀPIA

Atenció a esportistes amb lesions dels programes de tecnificació esportiva de la província d'Alacant. Col·laboració conjunta dels serveis mèdics i esportius amb el diagnòstic, el tractament i la recuperació dels/les esportistes.

QUINS ESPORTISTES PODEN ACUDIR

- ESPORTISTES d'ELIT: segons els criteris establits en l'Orde de 23 d'abril del 2007 que desenrotlla el Decret 13/2006, de 20 de gener, del Consell de la Generalitat, sobre els Esportistes d'Elit de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 5183 de 24/01/2006).
- ESPORTISTES INCLOSOS en els PROGRAMES de TECNIFICACIÓ.
- FEDERACIONS ESPORTIVES de la C. V.
- CLUBS ESPORTIUS d'ELIT.
- ALTRES ESPORTISTES DESTACATS en FUNCIÓ de la DISPONIBILITAT de PLACES.

PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD I CONTACTE

La sol·licitud dels serveis de suport a l'esportista ha de fer-la l'entrenador de l'esportista d'elit, programa de tecnificació, federació o club esportiu en què està integrat l'esportista.

  • Documents associats:

- Imprés de sol·licitud

Direcció: Complex Educatiu de Cheste - Ctra. CV-378, km. 0,300 - 46380 Cheste (València)
Horari d'oficines: de dimarts, dimecres i dijous, de 9 a 14 hores.

FISIOTERÀPIA:

- Matins: Divendres de 8 a 9.30 h

- Vesprades: De dilluns a dijous de 16.00 a 20.30 h

RECONEIXEMENTS MÈDICS ESPORTIUS I ATENCIÓ LESIONATS:

- Matins: Dimarts i dijous de 8 a 14 h

- Vesprades: Dilluns i dimecres de 15 a 19.30 h

ADMINISTRACIÓ:

- Matins: Dilluns, dimecres i divendres de 9 a 14 h


Correu electrònic: medicina_deportiva@gva.es
Telèfon: 962931397

L'empresa que presta el servei de suport als esportistes en aquest centre és SERVICIOS DE MEDICINA PREVENTIVA, S.A. (SERMESA)

EQUIP

- Juan Albors Ragà: Coordinador mèdic.

- Ursula Escrig Cardo: Metge.

- Ana Albuixec Martínez: Infermera.

- Felipe Pérez Alemany: Fisioterapeuta.

- Antonio Zamora Ortiz: Coordinador esportiu 

- Juan Carlos Pérez Ramírez: proves de camp