Visualització de contingut web

Ajudes i subvencions per a entitats locals de la Comunitat Valenciana

Ajudes instal·lacions esportives 2020

La Direcció general d'Esport convoca ajudes per a la millora i recuperació d'instal·lacions esportives en municipis de la Comunitat Valenciana. Cal destacar l'atenció a les instal·lacions esportives específiques de les diferents especialitats de Pilota Valenciana. 

Bases Reguladores de subvencions en els diferents programes previstos:

CARTELL D'OBRES, la base setzena de l'ORDE 28/2017, de 7 d'agost, per la qual s'estableixen les bases reguladores de subvencions destinades a la millora, ampliació o reparació d'instal·lacions esportives de municipis de la Comunitat Valenciana, estableix que "en lloc visible de la instal·lació, es posarà un cartell fent referència a la participació de la Generalitat en el finançament del projecte". Haurà de fer-se segons el model de la Generalitat disponible en aquest enllaç: CARTELL D'OBRES

Resolució, de 14 de novembre de 2019, de la Presidència del Consell Superior d'Esports, per la qual es convoquen ajudes a les Corporacions Locals l'any 2019 per a l'execució d'infraestructures esportives i dotació d'equipaments esportius per a camps de futbol.