Visualització de contingut web

Foment de l'esport federat i programes de tecnificació esportiva

AJUDES AL FOMENT DE L'ESPORT FEDERAT I PROGRAMES DE TECNIFICACIÓ ESPORTIVA

La convocatòria té per objecte la concessió de subvencions per al foment de l'esport federat i la col·laboració amb programes de tecnificació esportiva de les federacions esportives a la Comunitat Valenciana.

Bases Reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de l'esport federat i els programes de tecnificació esportiva a la Comunitat Valenciana

CONVOCATÒRIA I IMPRESOS (Presentació exclusivament telemàtica)

MODELS DE JUSTIFICACIÓ

ADJUDICACIÓ

APORTACIÓ DOCUMENTACIÓ a un expedient d'ajudes