Visualització de contingut web

Esdeveniments esportius especials

  • MANUAL d'identitat corporativa

 

AJUDES A ESDEVENIMENTS ESPORTIUS ESPECIALS

Les subvencions estan destinades a federacions esportives, clubs esportius inscrits en el Registre d'Entitats Esportives de la CV, ajuntaments, entitats locals menors i organismes autònoms municipals amb competències en matèria d'esport, per a l'organització d'esdeveniments esportius especials a la Comunitat Valenciana.

L'objectiu és recolzar l'organització i realització d'esdeveniments esportius especials de caràcter internacional o nacional que es realitzen en la Comunitat Valenciana.

Bases Reguladores per a la concessió de subvencions destinades a l'organització d'esdeveniments esportius especials a la C.V.

CONVOCATÒRIA I IMPRESOS (Presentació exclusivament telemàtica)

MODELS DE JUSTIFICACIÓ

ADJUDICACIÓ

APORTACIÓ DOCUMENTACIÓ a un expedient d'ajudes