Visualització de contingut web

Ajuda PEAFS 2020

AJUDES A CENTRES EDUCATIUS PROMOTORS DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT (CEPAFE) DE LA COMUNITAT VALENCIANA .CONVOCATÒRIA PEAFS

 

L'objecte d'estes ajudes és recolzar la realització de projectes d'esport,activitat física i salut fora de l'horari lectiu durant el curs escolar, que estiguen integrats en el projecte educatiu de centre.

Estan destinades a centres educatius públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana que impartisquen educació primària i educació secundària obligatòria.

Les bases reguladores per a la concessió d'estes ajudes es troben establides en l'Ordre 25/2017, de 29 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació,Cultura i Esport. D'acord amb les mateixes, i en funció de la disponibilitat pressupostària, es publicarà anualment en el DOCV la corresponent resolució de convocatòria de les ajudes, moment a partir del qual s'iniciarà el termini de presentació de sol·licituds.

GUIA informativa CEPAFE-PEAFS

CONVOCATORIA I IMPRESOS (Enllaç Presentació SOL·LICITUD exclusivament telemàtica)

Finalització termini sol·licituds: 20 de gener de 2021

Resolució de convocatòria 2021

 

DOCUMENTS RELACIONATS

 

ADJUDICACIÓ

Resolució d'adjudicació en DOGV

 

JUSTIFICACIÓ (ENLLAÇ Presentació JUSTIFICACIÓ exclusivament telemàtica)

Finalització termini justificació: 30 setembre 2021