Ajuda subvencions PEAFS

Ajuda subvencions PEAFS

AJUDES A CENTRES EDUCATIUS PROMOTORS DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT (CEPAFE) DE LA COMUNITAT VALENCIANA .CONVOCATÒRIA PEAFS

 

L'objecte d'estes ajudes és recolzar la realització de projectes d'esport,activitat física i salut fora de l'horari lectiu durant el curs escolar, que estiguen integrats en el projecte educatiu de centre.

Estan destinades a centres educatius públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana que impartisquen educació primària i educació secundària obligatòria.

Les bases reguladores per a la concessió d'estes ajudes es troben establides en l'Ordre 25/2017, de 29 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació,Cultura i Esport. D'acord amb les mateixes, i en funció de la disponibilitat pressupostària, es publicarà anualment en el DOCV la corresponent resolució de convocatòria de les ajudes, moment a partir del qual s'iniciarà el termini de presentació de sol·licituds.

GUIA informativa CEPAFE-PEAFS

CONVOCATORIA I IMPRESOS (Enllaç Presentació SOL·LICITUD exclusivament telemàtica)

Finalització termini sol·licituds: 15 de novembre de 2021

Resolució de convocatòria 2021-2022

 

DOCUMENTS RELACIONATS

 

ADJUDICACIÓ

Resolució d'adjudicació PEFAS 2021-2022

 

JUSTIFICACIÓ (ENLLAÇ Presentació JUSTIFICACIÓ exclusivament telemàtica)

Finalització termini justificació: 30 setembre 2022

 

 

NOVETATS

  • Tutorial per a la sol·licitud de reconeixement d'hores de formació permanent del professorat.