NOVETATS

CIRCUIT RICARDO TORMO

CIRCUIT RICARDO TORMO: Pla especial d'ampliació de reserva de sòl dotacional

El Director General d'Esport ha dictat Acord d'aprovació inicial del document d'adaptació d'usos i aprofitaments regulats al Pla especial d'ampliació de reserva de sòl dotacional i d'ordenació d'usos del sòl no urbanitzable destinat a equipament dotacional esportiu Circuit de Velocitat de la Comunitat Valenciana, Ricardo Tormo, de Xest. Pot consultar el document AÇI.

Les aportacions i al·legacions podran realitzar-se en qualsevol de les formes establides en l'article 16 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Publicacions oficials:

BECAS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTE

BEQUES PROFESSIONALS EN LA DIRECCIÓ GENERAL D'ESPORT

Beques Professionals 2020-2021

Beques Professionals 2020-2021

RESOLUCIÓ de 30 de desembre de 2019, de la Direcció General d'Esport, per la qual es convoquen sis beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General d'Esport, durant l'exercici 2020 i 2021.

Seguiment:

València, 10 de gener de 2022

Plazo lista anual deportistas de élite

Termini llista anual esportiste d'elit

El termini per a sol·licitar la inclusió en la llista d'esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana per resultats esportius de 2021 finalitza el 30 de desembre de 2021.

Enguany el procediment és telemàtic, a través de l'enllaç:

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=195