NOVETATS

Beques Professionals 2019-2020

Beques Professionals 2019-2020

RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2019, de la Direcció General d'Esport, per la qual es convoquen cinc beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General d'Esport.

Seguiment:

València, act.  19 de juliol de 2021

Beques academicoesportives per a esportistes d'Elit

Beques academicoesportives per a esportistes d'Elit

Publicada la Resolució de 17 de juny de 2021, del director general d'Esport, per la qual es convoquen beques academicoesportives per a esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana per a l'any 2021.

Les ajudes estaran contemplades per als esportistes d'elit de nivell A, de nivell B o d'alta competició que figuren en les Llistes d'esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana publicades des de l'1 de gener de 2020 fins al 27 de juliol de 2021 i tinguen matrícula durant tot el curs acadèmic en un centre d'ensenyament secundari o universitari oficialment reconegut per la conselleria competent en matèria d'educació, cursant ensenyaments de règim general, ensenyaments de règim especial o ensenyament universitari.

Més informació:

  • DOGV núm.9121 de 6.7.2021
  • Termini de presentació: finalitza el 27.7.2021

Participació ciudadana

NORMATIVA A EXPOSICIÓ PÚBLICA

Projecte d'ordre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els processos electorals de les federacions esportives de la Comunitat Valenciana

Amb la finalitat de donar publicitat al projecte d'ordre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els processos electorals de les federacions esportives de la Comunitat Valenciana, s'obri un període d'informació pública durant un termini de 15 dies comptadors des de l'endemà de la publicació del present ANUNCI.

El text del projecte pot consultar-se:

  • Les al·legacions, suggeriments o observacions efectuades per les persones o entitats que es consideren interessades han de dirigir-se al següent correu electrònic: juridic_esport@gva.es
  • Termini de presentació: del 07/07/2021 al 27/07/2021, ambdós inclusivament.