NOVETATS

Anuncis de Contractes Menors

Anunci de Contracte Menor: Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Fons de Recuperació Europeu Next Generation EU

Complex Educatiu de Cheste: 

Estudi de l'estat actual i possibles millores en eficiència energètica i accessibilitat del conjunt dels 6 habitatges, projecte Bàsic i d'Execució i la Direcció d'Obra de les intervencions previstes segons l'Estudi redactat

Més informació ací.

Aprovada la llei 2/2022, de 22 de juliol, d'Ordenació de l'exercici de professions de l'esport i l'activitat física de la Comunitat Valenciana.

Aprovada la llei 2/2022, de 22 de juliol, d'Ordenació de l'exercici de professions de l'esport i l'activitat física de la Comunitat Valenciana.

Ha estat aprovada, per les Corts Valencianes, la Llei /2022, de 22 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació de l’exercici de les professions de l’esport i l’activitat física a la Comunitat Valenciana
Aquesta regula les professions de l'esport a la Comunitat Valenciana, determina les qualificacions i titulacions necessàries per a exercir-les i atribueix a cada professió l'àmbit funcional específic que li correspon.
L'elaboració de la  llei respon a un procés participatiu en el qual han intervingut els sectors implicats.
Té com a finalitat garantir el dret de les persones usuàries de serveis d'esport i activitat física que aquests es presten emprant coneixements específics i tècniques pròpies de les ciències de l'activitat física i l'esport i que fomenten una pràctica esportiva saludable en condicions de seguretat adequades.

Beques professionals 2022-2023

Beques professionals 2022-2023