T'interessa

Pròxims procediments

Pròxims procediments

Procediments d'avaluació i acreditació de determinades unitats de competència professional, adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, previstos convocar durant l'any 2020:
 
 
- En la família professional de Serveis Socioculturals i a la Comunitat, per a les qualificacions professionals:
    • SSC320_2: Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials
    • SSC089_2: Atenció sociosanitària a persones en el domicili.
 
Aquesta convocatòria estarà dirigida específicament al personal cuidador en l'entorn familiar de la Comunitat Valenciana, que complint els requisits necessaris per a accedir, estiguen inscrits en el cens convocat per Resolució de 20 de novembre de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
 
- En la família professional de Seguretat i Medi Ambient, per a la qualificació professional:
    • SEA028_2: Serveis per al Control de Plagues.
 
Dirigida preferentment a professionals de la Comunitat Valenciana del sector de tractament amb biocides, que complisquen els requisits previstos en el Reial decret 1224/2009 per a participar en els procediments de reconeixement de la competència professional adquirida per experiència laboral i que encara no tinguen acreditada la qualificació professional requerida en la regulació del sector.
 
- En la família professional de Serveis Socioculturals i a la Comunitat, per a la qualificació professional:
    • SSC322-3: Educació infantil.
 
Dirigida específicament al personal Educador d'Educació Infantil d'Escoles Infantils de la Generalitat Valenciana, que a més complisquen els requisits d'accés.
 
- En la família professional d'Imatge i So, per a les qualificacions professionals:
    • IMS294_3: Càmera de cinema, vídeo i televisió
    • IMS075_3: Luminotècnia per a l'espectacle en viu
 
Una vegada explotat el cens convocat per RESOLUCIÓ de 16 d'octubre de 2019, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial,  es convocaran les  dues qualificacions més demandades, i procurant atendre la resta en successius procediments, atesa la demanda recollida en el cens.
 
Dirigida preferentment als professionals del sector inscrits en aquest cens. 
 
- En la Família professional de Seguretat i Medi Ambient, per a les Qualificacions Professionals:
    • SEA595_2: Operacions de vigilància i extinció d'incendis forestals i suport a contingències en el medi rural (Completa)
    • SEA534_2 Prevenció d'incendis i manteniment (Incompleta)
    • SAN122_2 Atenció sanitària a múltiples víctimes i catàstrofes (Incompleta)
    
Dirigida preferentment a professionals del sector en la comunitat valenciana i al personal militar temporal del Batalló d'Intervenció en Emergències (BIEM III) de la Unitat Militar d'Emergències, de Bétera. 
 
 
Per a qualsevol dubte o consulta, escribiu un mail a ivqp@gva.es.