T'interessa

CONVOCATÒRIES DE RECONEIXEMENTS DE COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

CONVOCATÒRIES DE RECONEIXEMENTS DE COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

CONVOCATÒRIES DE RECONEIXEMENTS DE COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

Família Administració i Gestió. Convocatòria ordinària operacions auxiliars de serveis administratius i generales i Operacions d'enregistrament i tractament de dades i documents

 

 

Família Arts i Artesanies. Qualificació completa Construcció de Decorats  per a l'Escenografia d'Espectacles en Viu, Events i Audiovisuals i cualificación incompleta  Maquinaria Escénica per a l'Espectacle en Viu.

(27/05/2019) Qüestionaris d'autoavaluació a emplenar pel candidat UC1706_3 UC1707_3 UC1708_3 UC1709_3UC1710_3 UC1711_3
(28/02/2019)  AVÍS: D'acord amb el que es preveu en l'apartat 9.5 de la RESOLUCIÓ de 16 de novembre de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, i donades les dates en les quals ens trobem,  s'amplia el termini de la fase d'admissió. Pel que es paralitza la citada fase amb data de hui 28/02/19 i es reprendrà el 25/03/19, per la qual cosa es prega a tots els sol·licitants admesos en la fase de Prescripció que estiguen atents a aquesta web a partir del citat dia 25/03/19. 
                  Avís: Properament es publicarà la seu de la reunió d'Admissió. Preguem estiguen atents a la web. 
(21/12/2018) AVÍS: Es recorda que el termini de preinscripció finalitza el 27/12/18 inclusivament. A causa de les Festes Nadalenques la Llista Provisional de persones preinscritas es publicarà la setmana del 07 a l'11 de gener de 2019. Preguem estiguen atents a la web en aquestes dates.
(28/11/2018)  Enllaç al formulari de preinscripció.
AVIS IMPORTANT: En emplenar els quadres B1 i B2 d' "Experiència laboral" i "Formació no formal"en el cas de no disposar de suficients files, indique en l'última fila, sota el concepte "diversos" els dies que falten per completar el total de la seva Experiència laboral - Formació TOTAL en el sector relacionat amb la convocatòria.
(En el cas que ja haja realitzat la seva sol·licitud, després de la publicació dels "Llistats provisionals", disposarà d'un període de reclamacions per modificar el nombre de dies de treball - formació)
 
RESOLUCIÓ de 16 de novembre de 2018,  de la Direcció general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es promou a la Comunitat Valenciana un procediment per a l'avaluació i acreditació de determinades unitats de competència professional, adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, en la família professional d'Arts i Artesania, per a la qualificació completa ART 523_3 Construcció de Decorats per a l'Escenografia d'Espectacles en Viu, Esdeveniments i Audiovisuals i per a la unitat de competència UC1711_3 de la qualificació professional ART524_3 Maquinaria Escènica per a l'Espectacle en Viu. [2018/10982]

 

 

Família Seguretat i Medi Ambient. Qualificació completa: Operacions de vigilància i extinció d'incendis forestals i suport a contingències en el medi rural. Qualificacions incompletes: Prevenció d'incendis i manteniment/ Atenció sanitària a múltiples víctimes i catàstrofes.

 • (5/07/2018) Enllaç al formulari de preinscripció de la unitat de competència de sanitat. Termini de preinscripció del 05/07/2018 al 01/08/2018.
 • (5/07/2018) Enlaç al formulari de preinscripció de les unitats de competència de seguretat i medi ambient. Termini de preinscripció del 05/07/2018 al 01/08/2018.
 • RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es promou a la Comunitat Valenciana una convocatòria per a l'avaluació i acreditació de determinades unitats de competència professional, adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, en la família professional de Seguretat i Medi Ambient, per a la qualificació completa d'Operacions de vigilància i extinció d'incendis forestals i suport a contingències en el medi rural SEA595_2 i algunes unitats de competència de la qualificació de Prevenció d'incendis i manteniment SEA534_2 i d'Atenció sanitària a múltiples víctimes i catàstrofes SAN122_2. [2018/6487]

Família Seguretat i Medi Ambient. Convocatòria específica. Qualificació completa: Operacions de vigilància i extinció d'incendis forestals i suport a contingències en el medi rural. Qualificacions incompletes: Prevenció d'incendis i manteniment/ Atenció sanitària a múltiples víctimes i catàstrofes.

 • (06/07/2018) Enllaç al formulari de preinscripció UME. Termini de preinscripció del 06/07/2018 al 02/08/2018
 • (UME)RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es promou en la Comunitat Valenciana una convocatòria específica per a l'avaluació i l'acreditació de determinades unitats de competència professional, adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, en la família professional de Seguretat i Medi Ambient, per a la qualificació completa d'operacions de vigilància i extinció d'incendis forestals i suport a contingències en el medi rural SEA595_2 i algunes unitats de competència de la qualificació de prevenció d'incendis i manteniment SEA534_2 i d'atenció sanitària a múltiples víctimes i catàstrofes SAN122_2. [2018/6506]

 

 

Família Sanitat. Qualificacions: Transport Sanitari/ Atenció Sanitària a múltiples víctimes.

 • (14/05/2018) Enllaç al formulari de preinscripció

RESOLUCIÓ de 30 d'abril de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoca a la Comunitat Valenciana un procediment per a l'avaluació i acreditació de determinades unitats de competència professional, adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, en la família professional de sanitat, per a les unitats de competència de les qualificacions professionals, SAN 025_2 Transport Sanitari i SAN122_2 i Atenció a Múltiples Víctimes i Catàstrofes.

Família Edificació i Obra Civil. Qualificació: Instal·lació de placa d'algeps laminat i falsos sostres

 • (17/05/2018) Enllaç al formulari de preinscripción 

RESOLUCIÓ de 23 d'abril de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es promou a la Comunitat Valenciana un procediment per a l'avaluació i acreditació de determinades unitats de competència professional, adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, en la família professional d'Edificació i Obra Civil, per a la qualificació professional EOC583_2, Instal·lació de placa d'algeps laminat i falsos sostres.

 

Família Transport i manteniment de vehicles. Qualificacions: Manteniment de sistemes elèctrics i electrònics de vehicles / Manteniment del motor i sistemes auxiliars / Manteniment sistemes transmissió de força i trens de rodatge de vehicles automòbils

 • (10/04/2018) Enllaç al formulari de preinscripció 

Resolució de 23 març de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es promou la Comunitat Valenciana un procediment per a l'avaluació i acreditació de determinades unitats de competència professional, adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, en la família professional de transport i manteniment de vehicles, per a les qualificacions professionalTMV197_2 Manteniment dels sistemes elèctrics i electrònics de vehicles, TMV048_2 Manteniment del motor i els seus sistemes auxiliars i TMV047_2 Manteniment de sistemes de transmissió de força i trens de rodatge de vehicles automòbils

 

Família fusta, moble i suro

Família hostaleria i turisme

Família instal.lació i manteniment

Informació famílies de sanitat i servicis socioculturals i a la comunitat

Listats DEFINITIUS de sol·licituds seleccionades, no seleccionades i excloses. Família Sanitat

Listats DEFINITIUS de sol·licituds seleccionades, no seleccionades i excloses. Família de Servicis Socioculturals i a la Comunidat

Listado definitiu d'assessors i avaluadors

Família sanitat

Família de servicis socioculturals i a la comunitat

Més informació

 Seguretat i medi ambient. Família Control de plagues

AVIS:Els llistats provisionals d'admissió, comissió d'Alacant, es publicaran a partir del 7 de gener

 

Família Administració i Gestió. Convocatòria ordinària operacions auxiliars de serveis administratius i generales i Operacions d'enregistrament i tractament de dades i documents

 

 

Família Arts i Artesanies. Qualificació completa Construcció de Decorats  per a l'Escenografia d'Espectacles en Viu, Events i Audiovisuals i cualificación incompleta  Maquinaria Escénica per a l'Espectacle en Viu.

(27/05/2019) Qüestionaris d'autoavaluació a emplenar pel candidat UC1706_3 UC1707_3 UC1708_3 UC1709_3UC1710_3 UC1711_3
(28/02/2019)  AVÍS: D'acord amb el que es preveu en l'apartat 9.5 de la RESOLUCIÓ de 16 de novembre de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, i donades les dates en les quals ens trobem,  s'amplia el termini de la fase d'admissió. Pel que es paralitza la citada fase amb data de hui 28/02/19 i es reprendrà el 25/03/19, per la qual cosa es prega a tots els sol·licitants admesos en la fase de Prescripció que estiguen atents a aquesta web a partir del citat dia 25/03/19. 
                  Avís: Properament es publicarà la seu de la reunió d'Admissió. Preguem estiguen atents a la web. 
(21/12/2018) AVÍS: Es recorda que el termini de preinscripció finalitza el 27/12/18 inclusivament. A causa de les Festes Nadalenques la Llista Provisional de persones preinscritas es publicarà la setmana del 07 a l'11 de gener de 2019. Preguem estiguen atents a la web en aquestes dates.
(28/11/2018)  Enllaç al formulari de preinscripció.
AVIS IMPORTANT: En emplenar els quadres B1 i B2 d' "Experiència laboral" i "Formació no formal"en el cas de no disposar de suficients files, indique en l'última fila, sota el concepte "diversos" els dies que falten per completar el total de la seva Experiència laboral - Formació TOTAL en el sector relacionat amb la convocatòria.
(En el cas que ja haja realitzat la seva sol·licitud, després de la publicació dels "Llistats provisionals", disposarà d'un període de reclamacions per modificar el nombre de dies de treball - formació)
 
RESOLUCIÓ de 16 de novembre de 2018,  de la Direcció general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es promou a la Comunitat Valenciana un procediment per a l'avaluació i acreditació de determinades unitats de competència professional, adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, en la família professional d'Arts i Artesania, per a la qualificació completa ART 523_3 Construcció de Decorats per a l'Escenografia d'Espectacles en Viu, Esdeveniments i Audiovisuals i per a la unitat de competència UC1711_3 de la qualificació professional ART524_3 Maquinaria Escènica per a l'Espectacle en Viu. [2018/10982]

 

 

Família Seguretat i Medi Ambient. Qualificació completa: Operacions de vigilància i extinció d'incendis forestals i suport a contingències en el medi rural. Qualificacions incompletes: Prevenció d'incendis i manteniment/ Atenció sanitària a múltiples víctimes i catàstrofes.

 • (5/07/2018) Enllaç al formulari de preinscripció de la unitat de competència de sanitat. Termini de preinscripció del 05/07/2018 al 01/08/2018.
 • (5/07/2018) Enlaç al formulari de preinscripció de les unitats de competència de seguretat i medi ambient. Termini de preinscripció del 05/07/2018 al 01/08/2018.
 • RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es promou a la Comunitat Valenciana una convocatòria per a l'avaluació i acreditació de determinades unitats de competència professional, adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, en la família professional de Seguretat i Medi Ambient, per a la qualificació completa d'Operacions de vigilància i extinció d'incendis forestals i suport a contingències en el medi rural SEA595_2 i algunes unitats de competència de la qualificació de Prevenció d'incendis i manteniment SEA534_2 i d'Atenció sanitària a múltiples víctimes i catàstrofes SAN122_2. [2018/6487]

Família Seguretat i Medi Ambient. Convocatòria específica. Qualificació completa: Operacions de vigilància i extinció d'incendis forestals i suport a contingències en el medi rural. Qualificacions incompletes: Prevenció d'incendis i manteniment/ Atenció sanitària a múltiples víctimes i catàstrofes.

 • (06/07/2018) Enllaç al formulari de preinscripció UME. Termini de preinscripció del 06/07/2018 al 02/08/2018
 • (UME)RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es promou en la Comunitat Valenciana una convocatòria específica per a l'avaluació i l'acreditació de determinades unitats de competència professional, adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, en la família professional de Seguretat i Medi Ambient, per a la qualificació completa d'operacions de vigilància i extinció d'incendis forestals i suport a contingències en el medi rural SEA595_2 i algunes unitats de competència de la qualificació de prevenció d'incendis i manteniment SEA534_2 i d'atenció sanitària a múltiples víctimes i catàstrofes SAN122_2. [2018/6506]

 

 

Família Sanitat. Qualificacions: Transport Sanitari/ Atenció Sanitària a múltiples víctimes.

 • (14/05/2018) Enllaç al formulari de preinscripció

RESOLUCIÓ de 30 d'abril de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoca a la Comunitat Valenciana un procediment per a l'avaluació i acreditació de determinades unitats de competència professional, adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, en la família professional de sanitat, per a les unitats de competència de les qualificacions professionals, SAN 025_2 Transport Sanitari i SAN122_2 i Atenció a Múltiples Víctimes i Catàstrofes.

Família Edificació i Obra Civil. Qualificació: Instal·lació de placa d'algeps laminat i falsos sostres

 • (17/05/2018) Enllaç al formulari de preinscripción 

RESOLUCIÓ de 23 d'abril de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es promou a la Comunitat Valenciana un procediment per a l'avaluació i acreditació de determinades unitats de competència professional, adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, en la família professional d'Edificació i Obra Civil, per a la qualificació professional EOC583_2, Instal·lació de placa d'algeps laminat i falsos sostres.

 

Família Transport i manteniment de vehicles. Qualificacions: Manteniment de sistemes elèctrics i electrònics de vehicles / Manteniment del motor i sistemes auxiliars / Manteniment sistemes transmissió de força i trens de rodatge de vehicles automòbils

 • (10/04/2018) Enllaç al formulari de preinscripció 

Resolució de 23 març de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es promou a la Comunitat Valenciana un procediment per a l'avaluació i acreditació de determinades unitats de competència professional, adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, en la família professional de transport i manteniment de vehicles, per a les qualificacions professionals TMV197_2 Manteniment dels sistemes elèctrics i electrònics de vehicles, TMV048_2 Manteniment del motor i els seus sistemes auxiliars i TMV047_2 Manteniment de sistemes de transmissió de força i trens de rodatge de vehicles automòbils

 

Família fusta, moble i suro

Família hostaleria i turisme

Família instal.lació i manteniment

Informació famílies de sanitat i servicis socioculturals i a la comunitat

Listats DEFINITIUS de sol·licituds seleccionades, no seleccionades i excloses. Família Sanitat

Listats DEFINITIUS de sol·licituds seleccionades, no seleccionades i excloses. Família de Servicis Socioculturals i a la Comunidat

Listado definitiu d'assessors i avaluadors

Família sanitat

Família de servicis socioculturals i a la comunitat

Més informació

AVIS:Els llistats provisionals d'admissió, comissió d'Alacant, es publicaran a partir del 7 de gener