Organismes

Portals

Programació

Programació

 Objectius del FEDER:
Afavorir el pas a una economia de baix nivell d'emissió de carboni en tots els sectors (EIX PRIORITARI 4).

 

Prioritats del FEDER:

Suport de l'eficiència energètica, de la gestió intel·ligent de l'energia i de l'ús d'energies renovables en les infraestructures públiques, inclosos els edificis públics, i en els habitatges.

Eix prioritari 4: Afavorir el pas a una economia de baix nivell d'emissió de carboni en tots els sectors

Objectiu Temàtic: Recolzar la transició a una economia baixa en carboni en tots els sectors
Prioritat d'inversió: Suport de l'eficiència energètica, de la gestió intel·ligent de l'energia i de l'ús d'energies renovables en les infraestructures públiques, inclosos els edificis públics, i en els habitatges.
Objectiu específic: Millorar l'eficiència energètica i reducció d'emissions de CO2 en l'edificació i en les infraestructures i serveis públics.
Línia d'actuació: Programa d'estalvi i eficiència energètica en centres públics d'Ensenyament Secundari 

Programació FEDER - COMUN A TODOS

Normativa i Documentació