Fondo FEDER

Els Fons Estructurals constitueixen un instrument de la política comunitària per a reforçar la cohesió econòmica i social de la Unió Europea, destinant un volum significatiu de recursos econòmics a la reducció de les diferències de les regions comunitàries i el retard de les menys afavorides. La Comunitat Valenciana és beneficiària dels Fons Estructurals de la Unió Europea des de l'any 1988.

Fons Europeo de Desenvolupament Regional - COMÚN A TODOS

Dins dels Fons Estructurals de la Unió Europea, el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) té com a objectiu enfortir la cohesió socioeconòmica dins de la Unió Europea corregint els desequilibris entre les seues regions.

El FEDER centra les seues inversions en diverses àrees prioritàries clau. Això es coneix com a «concentració temàtica»:

  • innovació i investigació
  • programa digital
  • suport a les petites i mitjanes empreses (pimes)
  • economia de baixes emissions de carboni

Els recursos del FEDER assignats a aquestes prioritats dependran de la categoria de la regió:

  • a les regions més desenvolupades, almenys un 80% dels fons ha de centrar-se en dos d'aquestes prioritats com a mínim
  • a les regions en transició, el límit mínim és d'un 60% dels fons
  • per a les regions menys desenvolupades, el mínim és del 50%

A més, alguns dels recursos del FEDER han de destinar-se específicament a projectes d'economia de baixes emissions de carboni:

  • a les regions més desenvolupades: 20%
  • a les regions en transició: 15%
  • a les regions menys desenvolupades: 12%