Ves enrere Ajudes per a la realització de projectes d'I+D per a grups d'investigació (PROMETEO/2014.FASEII)

Ajudes per a la realització de projectes d'I+D per a grups d'investigació (PROMETEO/2014.FASEII)

Acrònim: PROMETEO/2014

RESOLUCIONS

 

JUSTIFICACIÓ

AJUDES PER AL DESENROTLLAMENT D'ACCIONS CIENTÍFIQUES DEL PROGRAMA D'INVESTIGACIÍON PROMETEU DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES 2014 FASE II EN 2015. ENTITATS QUE RETEN COMPTES A LA GENERALITAT (polse en l'enllaç per a descarregar els models)

JUSTIFICACIÓ

AJUDES PER AL DESENROTLLAMENT D'ACCIONS CIENTÍFIQUES DEL PROGRAMA D'INVESTIGACIÍON PROMETEU DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES 2014 FASE II EN 2015. ENTITATS QUE NO RETEN COMPTES A LA GENERALITAT (polse en l'enllaç per a descarregar els models)