Ves enrere Ajudes per a la realització de projectes d'I+D per a grups d'investigació (PROMETEO/2012)

Ajudes per a la realització de projectes d'I+D per a grups d'investigació (PROMETEO/2012)

Acrònim: PROMETEO/2012

DOCUMENTS DE SOL·LICITUD DE LA RENOVACIÓ DE LES AJUDES CONCEDIDES EN LA CONVATÒRIA DE 2012 (PROMETEO/2012) (cliqueu en l'enllaç per fer la descàrrega dels models)

RESOLUCIONS

INSTRUCCIÓ CONTRATACIÓ

 

JUSTIFICACIÓ

AJUDES PER AL DESENROTLLAMENT D'ACCIONS CIENTÍFIQUES DEL PROGRAMA D'INVESTIGACIÍON PROMETEU DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES 2012 EN 2013. ENTITATS QUE RETEN COMPTES A LA GENERALITAT (polse en l'enllaç per a descarregar els models)


JUSTIFICACIÓ

AJUDES PER AL DESENROTLLAMENT D'ACCIONS CIENTÍFIQUES DEL PROGRAMA D'INVESTIGACIÍON PROMETEU DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES 2012 EN 2013. ENTITATS QUE NO RETEN COMPTES A LA GENERALITAT (polse en l'enllaç per a descarregar els models)