Programació

Programació

La Direcció General de Ciència i Investigació és l'encarregada de gestionar la línia d'actuació Infraestructura i equipament cientificotecnològic en universitats valencianes i centres de recerca. Aquesta línia s'emmarca de la manera següent: 

 • Eix prioritari 1: Potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació. 

  • Objectiu Temàtic 1: Potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació. 

   • Prioritat d'Inversió 1.a: La millora de les infraestructures de recerca i innovació (R+i) i de la capacitat per a desenvolupar excel·lència en matèria d'R+i, i el foment de centres de competència, en especial els d'interés europeu.

    • Objectiu Específic 1.1.2: Enfortiment de les institucions d'R+D i creació, consolidació i millora de les infraestructures científiques i tecnològiques.

     • Línia d'actuació: Infraestructura i equipament cientificotecnològic en universitats valencianes i centres de recerca.

Programació FEDER - COMUN A TODOS

Normativa i Documentació