A) Programa I+D+i

Ves enrere VII. Subvencions per a la realització d'estades de personal investigador doctor en empreses de la Comunitat Valenciana

VII. Subvencions per a la realització d'estades de personal investigador doctor en empreses de la Comunitat Valenciana

Annex VII. Acrónim de la subvenció: CIAEST

 

Convocatòria: RESOLUCIÓ DE 20 D'OCTUBRE DE 2023, DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, UNIVERSITATS I OCUPACIÓ EMPLEO, POR LA QUAL ES CONVOQUEN, PER l'EXERCICI 2024, SUBVENCIONS DEL PROGRAMA PER A LA PROMOCIÓ DE LA INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA, EL DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC I LA INNOVACIÓN EN LA COMUNITAT VALENCIANA (DOGV  núm 9710 de 24 de octubre de 2023).

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 20 d’octubre de 2023, de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, per la qual es convoquen, per a l’exercici 2024,subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació en la Comunitat Valenciana, de tramitació anticipada (DOGV núm 9728 de 20/11/2023).

 

ENLLAÇ PER A L’APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ A UN EXPEDIENT OBERT D’AJUDES DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, UNIVERSITATS I OCUPACIÓ.

 

 

DOCUMENTS QUE ACOMPANYEN A LA SOL·LICITUD

  • Conveni entre el centre d'investigació i l'empresa on es vaja a realitzar l'estada, en el qual conste el consentiment de l'empresa per a realitzar l'estada, les condicions en què es realitzarà, la descripció del projecte d'investigació i els objectius d'innovació que es pretenen obtindre. (document escanejat amb la grandària de 2000k, amb extensió vàlida jpg, jpeg, pdf, doc, zip).
  • Declaració responsable de l'investigador sol·licitant de no tindre cap participació en el capital social de l'empresa on se sol·licita realitzar l'estada. (document escanejat amb la grandària de 2000k, amb extensió vàlida jpg, jpeg, pdf, doc, zip).
  • IMPORTANT: A l'efecte del que es disposa en l'article 14.3 de l'ordre de bases, la memòria del treball de recerca a desenvolupar i el curriculum vitae de la persona sol·licitant, es consideren part integrant i contingut mínim de la sol·licitud, per la qual cosa l'absència o falta de contingut d'aquests documents determinarà la inadmissió d'aquesta.

 

I

 

        Enllaç per a tramitar l'esmena

 

 

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 2 fins 20 novembre 2023

En procés d'avaluació per experts externs

 

Resolució de concessió

 

Contacte:

Mª José Rodrigo- 961 970 928

Rosa Molina - 961 970 808

Correo electrónico: secccio_best@gva.es