A) Programa I+D+i

Ves enrere V. Subvencions per a donar suport a la contractació de personal investigador doctor de las ajudes Ramón i Cajal

V. Subvencions per a donar suport a la contractació de personal investigador doctor de las ajudes Ramón i Cajal

Annex V. Acrònim de la subvenció: CIACOND.

 

CONVOCATÒRIA:

 

MODELS DOCUMENTS A PRESENTAR JUNTAMENT AMB LA SOL·LICITUD

IMPORTANT: Tots aquells contractes subscrits per a la incorporació dels investigadors al sistema espanyol de ciència i tecnologia (ajudes Ramón y Cajal) que no s'hagueren formalitzat en finalitzar el termini de presentació de la sol·licitud, han d'aportar la còpia del mateix en el moment en què es formalitze.

 

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

Del 2 al 20 de novembre de 2023

En procés d'avaluació per experts externs

Resolució de concessió

 

Contacte:

Inma Martínez: 961 970 883