A) Programa I+D+i

Ves enrere VII. Subvencions per a la realització d'estades de personal investigador doctor en empreses de la Comunitat Valenciana

VII. Subvencions per a la realització d'estades de personal investigador doctor en empreses de la Comunitat Valenciana

Annex VII. Acrònim de la subvenció: CIAEST.

CONVOCATÒRIA

IMPORTANT: Tots els documents remesos hauran de ser originals.

 

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 2 fins al 16 de novembre 2022

En procés d'avaluació per experts externs

 

Resolució de concessió

 19 de setembre 2023

 

 

 

 

Anar a Esmena

 

 

 

DOCUMENTS QUE ACOMPANYEN A la SOL·LICITUD

 

IMPORTANT: A l'efecte del que es disposa en l'article 14.3 de l'ordre de bases, la memòria del treball de recerca a desenvolupar i el curriculum vitae de la persona sol·licitant, es consideren part integrant i contingut mínim de la sol·licitud, per la qual cosa l'absència o falta de contingut d'aquests documents determinarà la inadmissió d'aquesta

 

 

 

ESMENA

La consulta dels motius i la presentació de les esmenes es realitzaran a través del següent enllaç

 

 

 

Contacte:

Correu electrònic: seccio_best@gva.es

Mª José Rodrigo - 961 970 928

Rosa Molina - 961 970 808