A) Programa I+D+i

Ves enrere IV. Subvencions per a la contractació de personal investigador en fase postdoctoral

IV. Subvencions per a la contractació de personal investigador en fase postdoctoral

Annex IV. Acrònim de la subvenció: CIAPOS. Fons Social Europeu.

CONVOCATÒRIA

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 17 al 31 d'octubre de 2022

En procés d'avaluació per experts externs

  27 de febrer de 2023

Resolució de concessió

  17 de juliol de 2023

 

 

 

 

Anar a Documents Justificació Anar a Exclusió i Esmena

 

 

 

  1. MODEL DOCUMENT A EMPLENAR PELS ORGANISMES D'INVESTIGACIÓ (Relació investigadors entitat autoritzats a sol·licitar la subvenció/ Declaracions)

  2. MODELS DOCUMENTS A PRESENTAR JUNTAMENT AMB LA SOL·LICITUD (Fer clic en l'enllaç per a descarregar els models)

 

TAULES DE CITES MUNDIALS 

Aquestes taules han sigut obtingudes a través de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT).

 

IMPORTANT: A l'efecte del que es disposa en l'article 14.3 de l'Ordre de bases, el Curriculum vitae de la persona sol·licitant, la memòria del projecte d'investigació a desenvolupar i el Curriculum vitae de la persona investigadora tutora del centre receptor, es consideren part integrant i contingut mínim de la sol·licitud, per la qual cosa l'absència o falta de contingut en aquests documents determinarà la inadmissió d'aquesta.

 

DOCUMENTS DE SEGUIMENT

Documents a presentar en l'inici i fi d'estada en el centre de destinació:

Informe anual a presentar en el mes de NOVEMBRE de cada anualitat per al manteniment de la subvenció. Esta documentació es remetrà a través dels centres perceptors de la subvenció:

Informe la finalització del contracte, inclosa la renúncia. Esta documenten es remetrà, en el termini de tres mesos des de la finalització, per mitjà del seu centre d'adscripció:

 

ALTRES DOCUMENTS DE SEGUIMENT:

 

DOCUMENTS JUSTIFICACIÓ

 

 

EXCLUSIÓ I ESMENA

Les esmenes es realitzaran de manera telemàtica a través del següent enllaç

 


 

 

Contacte:

Daniel García- 961 970 815

Ignasi Guillén- 961 970 049

Pablo Castelló- 961 970 017

Correu electrònic: pcuni_fse@gva.es