2019

Ves enrere XV. Subvencions per a la promoció i dinamització dels parcs científics

XV. Subvencions per a la promoció i dinamització dels parcs científics

PPC-2019

 

 

 

 

 

Contacte:

Santiago Pérez Cano - 961 970 699

Amparo Pascual Ferrer - 961 970 819

Aurelio Sáez Martínez - 961 970 017

Termini de presentació de sol·licituds Del 6 al 25 de setembre de 2018
En procés d'avaluació per experts externs Des del 22-11-2018 al 28-02-2019
Resolució de concessió 01-04-2019

 

DOCUMENTS QUE ACOMPANYEN LA SOL·LICITUD

 

  • Escriptura de constitució de l'entitat gestora del parc, en el cas de ser el sol·licitant. (document escanejat amb un grandària màxima de 4000k, amb extensió vàlida jpg, jpeg, pdf, doc, zip)

  • Document acreditatiu de la representació legal del parc, en el cas de ser el sol·licitant. (document escanejat amb un grandària màxima de 2000k, amb extensió vàlida jpg, jpeg, pdf, doc, zip)

 

RESOLUCIONS

RESOLUCIÓ d'1 d'abril de 2019, de la directora general d'Universitat, Investigació i Ciència, per la qual es concedeixen subvencions per a la promoció i dinamització dels parcs científics.(Publicada en la web el 02-04-2019)

 

JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS PER A LA PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ DELS PARCS CIENTÍFICS (PPC/2019)

 

DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS CORRESPONENTS A 2019

 

UNIVERSITATS DE LA COMUNITAT VALENCIANA QUE TINGUEN VINCULAT UN PARC CIENTÍFIC

 

ENTITATS GESTORES D'UN PARC CIENTÍFIC, AMB PERSONALITAT JURÍDICA PRÒPIA PARTICIPADES PER UNA UNIVERSITAT DE LA COMUNITAT VALENCIANA