2019

Ves enrere VIII. Subvencions per a estades de personal investigador doctor en centres d’investigació radicats fora de la Comunitat Valenciana

VIII. Subvencions per a estades de personal investigador doctor en centres d’investigació radicats fora de la Comunitat Valenciana

BEST-2019

 

 

 

Contacte:

Santiago Pérez Cano - 961 970 699

Amparo Pascual Ferrer - 961 970 819

Aurelio Sáez Martínez - 961 970 017

Termini de presentació de sol·licituds Del 6 al 25 de setembre de 2018
En procés d'avaluació per experts externs Des del 15-01-2019 al 20-03-2019
Resolució de concessió 08-04-2019

 

DOCUMENTS QUE ACOMPANYEN LA SOL·LICITUD

  • Curriculum vitae

Preferentment adjuntar model de Curriculum Vitae Normalitzat (CVN) de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT).

Aquelles persones que pertanguen a centres d'investigació que no disposen d'un sistema o aplicatiu, des d'on es gestione la informació curricular, homologat a la Norma de CVN de la FECYT podran adjuntar el seu currículum a través d'una de les opcions següents:

1. A través de l'Editor CVN de la FECYT podrà generar el seu propi CVN. Per a això hi ha informació de l'editor, així com tutorials en el enllaços següents:

EDITOR CVN

TUTORIALS

2. Currículum de la persona sol·licitant.

"Es recomana utilitzar la primera opció, donada la seua utilitat, ja que alhora que es genera el currículum, es redueix la càrrega de treball per a mantindre'l actualitzat i així, es pot utilitzar per a altres convocatòries d'aquesta administració o d'altres administracions públiques perquè es un estàndard reconegut a nivell estatal"

 

RESOLUCIONS

 

 

OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS

 

INSTRUCCIONS PER A LA JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS PER  A ESTADES BEST 2019

Documentació de les obligacions a complir i justificació:

Model de domiciliació bancària (dades bancàries). (Termini de 20 dies des de la resolució de concessió)

Document d'incorporació al centre. (Termini 20 dies següents des de la incorporació)

Certificat d'estada. (Termini de 20 dies hàbils des de la finalització de l'estada)

Informe del treball realitzat. (Termini de 20 dies hàbils des de la finalització de l'estada)

Sol·licitud per a autoritzar modificacions