2019

Ves enrere IX. Subvencions per a la realització de projectes d’R+D+i desenvolupats per grups d’investigació emergents

IX. Subvencions per a la realització de projectes d’R+D+i desenvolupats per grups d’investigació emergents

GV-2019

 

  • Anar a Resolucions

 

Contacte:

Tina Cruz Diago - 961 970 812

Mercedes Suárez García- Abad - 961 970 825

Aurelio Sáez Martínez - 961 970 017

Termini de presentació de sol·licituds

Del 26/09/18 al 15/10/18

En procés d'avaluació per experts externs

07/03/19

Resolució de concessió

09/07/19

 

DOCUMENTS QUE ACOMPANYEN LA SOL·LICITUD

 

  • Curriculum vitae

Preferentment adjuntar model de Curriculum Vitae Normalitzat (CVN) de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT).

Aquelles persones que pertanguen a centres d'investigació que no disposen d'un sistema o aplicatiu, des d'on es gestione la informació curricular, homologat a la Norma de CVN de la FECYT podran adjuntar el seu currículum a través d'una de les opcions següents:

1. A través de l'Editor CVN de la FECYT podrà generar el seu propi CVN. Per a això hi ha informació de l'editor, així com tutorials en el enllaços següents:

EDITOR CVN

TUTORIALS

2. Currículum de la persona sol·licitant.

"Es recomana utilitzar la primera opció, donada la seua utilitat, ja que alhora que es genera el currículum, es redueix la càrrega de treball per a mantindre'l actualitzat i així, es pot utilitzar per a altres convocatòries d'aquesta administració o d'altres administracions públiques perquè es un estàndard reconegut a nivell estatal"

INSTRUCCIÓ DE LA DIRECTORA GENERAL D'UNIVERSITAT, INVESTIGACIÓ I CIÈNCIA, DE LES BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DEL SUBPROGRAMA PER A LA CONSOLIDACIÓ I ENFORTIMENT DE PROJECTES I GRUPS D'I+D+i.- CONVOCATÒRIA 2019

RESOLUCIONS

DOCUMENTS PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS GV-2019

  • Certificat de gastos d¡entitats que rendisquen comptes
  • Declaració responsable
  • Informe final
  • Relació de gastos d'entitats que rendisquen comptes

 

JUSTIFICACIÓ

Documents de justificació i seguiment

 

PROJECTES DE I+D+i DESENVOLUPATS PER GRUPS D'INVESTIGACIÓ EMERGENTS
DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS 2019
ENTITATS QUE RETEN COMPTES A LA GENERALITAT

 

PROJECTES D'I+D+i DESENVOLUPATS PER GRUPS D'INVESTIGACIÓ EMERGENTS
DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS 2019
ENTITATS QUE NO RETEN COMPTES A LA GENERALITAT