2018

Ves enrere XIV. Subvencions per a l’organització i difusió de congressos, jornades i reunions científiques, tecnològiques, humanístiques o artístiques de caràcter internacional

XIV. Subvencions per a l’organització i difusió de congressos, jornades i reunions científiques, tecnològiques, humanístiques o artístiques de caràcter internacional

 

 

Contacte:

Santiago Pérez Cano - 961 970 699

Amparo Pascual Ferrer - 961 970 819

Teresa Pons Gay - 961 970 824

Termini de presentació de sol·licituds.TANCAT de l'1 al 20 de desembre de 2017
En procés d'avaluació per experts externs del 13-02-18 al 04-06-18
Resolució de concessió 25-06-18

 

DOCUMENTS QUE ACOMPANYEN LA SOL·LICITUD

  • Curriculum Vitae

Preferentment s'hi ha d'adjuntar model de Curriculum Vitae Normalitzat (CVN) de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT).

Aquelles persones que pertanguen a centres d'investigació que no disposen d'un sistema o aplicatiu des d'on es gestione la informació curricular, homologat a la Norma de CVN de la FECYT, podran adjuntar-hi el seu currículum a través d'una de les opcions següents:

a) A través de l'Editor CVN de la FECYT podrà generar el seu propi CVN. Per a això hi ha informació de l'editor, així com tutorials en el enllaços següents:

EDITOR CVN

TUTORIALS

b) Currículum de l'investigador principal i de la resta dels membres del grup d'investigació.

"Es recomana utilitzar la primera opció, donada la seua utilitat, ja que alhora que es genera el currículum es redueix la càrrega de treball per a mantindre'l actualitzat. Així, es pot utilitzar per a altres convocatòries d'esta administració o d'altres administracions públiques en ser un estàndard reconegut a nivell estatal".

 

RESOLUCIONS

 

JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS PER A L'ORGANITZACIÓ I DIFUSIÓ DE CONGRESSOS, JORNADES I REUNIONS CIENTÍFIQUES, TECNOLÒGIQUES, HUMANÍSTIQUES O ARTÍSTIQUES DE CARÀCTER INTERNACIONAL

 

 DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS                      CORRESPONENTS A 2018

UNIVERSITATS PÚBLIQUES VALENCIANES, CONSELL SUPERIOR D'INVESTIGACIONS CIENTÍFIQUES I ENTITATS DE L'ARTICLE 2.3 DE LA LLEI 1/2015, DE 6 DE FEBRER, DE LA GENERALITAT, D'HISENDA PÚBLICA, DEL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL I DE SUBVENCIONS

ENTITATS INCLOSES EN L'ARTICLE 22.2 b) DE L'ORDE 86/2016, DE 21 DE DESEMBRE, DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT, PER LA QUAL S'APROVEN LES BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DEL PROGRAMA PER A LA PROMOCIÓ DE LA INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA