2018

Ves enrere XII. Subvencions a l’excel·lència científica de júniors investigadors

XII. Subvencions a l’excel·lència científica de júniors investigadors

DOCUMENTS QUE ACOMPANYEN LA SOL·LICITUD

  • Curriculum Vitae

Preferentment s'hi ha d'adjuntar model de Curriculum Vitae Normalitzat (CVN) de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT).

Aquelles persones que pertanguen a centres d'investigació que no disposen d'un sistema o aplicatiu des d'on es gestione la informació curricular, homologat a la Norma de CVN de la FECYT, podran adjuntar-hi el seu currículum a través d'una de les opcions següents:

a) A través de l'Editor CVN de la FECYT podrà generar el seu propi CVN. Per a això hi ha informació de l'editor, així com tutorials en el enllaços següents:

EDITOR CVN

TUTORIALS

b) Currículum de l'investigador principal i de la resta dels membres del grup d'investigació.

"Es recomana utilitzar la primera opció, donada la seua utilitat, ja que alhora que es genera el currículum es redueix la càrrega de treball per a mantindre'l actualitzat. Així, es pot utilitzar per a altres convocatòries d'esta administració o d'altres administracions públiques en ser un estàndard reconegut a nivell estatal".

 

RESOLUCIONS

 

JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS A LA EXCEL·LÈNCIA CIENTÍFICA DE JÚNIORS INVESTIGADORS – SEJI 2018

DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS CORRESPONENTS EN 2018

 

UNIVERSITATS PÚBLIQUES VALENCIANES, CONSELL SUPERIOR D'INVESTIGACIONS CIENTÍFIQUES I LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL DE LA GENERALITAT

 

 

JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS A LA EXCEL·LÈNCIA CIENTÍFICA DE JÚNIORS INVESTIGADORS – SEJI 2018

DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS CORRESPONENTS EN 2018

 

ENTITATS INCLOSES EN L'ARTICLE 22.2 b) DE L'ORDRE 86/2016, DE 21 DE DESEMBRE, DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT, PER LA QUE S'APROVEN LES BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DEL PROGRAMA PER A LA PROMOCIÓ DE LA INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA

 

 

 

JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS A LA EXCEL·LÈNCIA CIENTÍFICA DE JÚNIORS INVESTIGADORS – SEJI 2018 EN 2019

DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS CORRESPONENTS EN 2019

 

UNIVERSITATS PÚBLIQUES VALENCIANES, CONSELL SUPERIOR D'INVESTIGACIONS CIENTÍFIQUES I LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL DE LA GENERALITAT

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS A LA EXCEL·LÈNCIA CIENTÍFICA DE JÚNIORS INVESTIGADORS – SEJI 2018 EN 2019

DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS CORRESPONENTS EN 2019

 

ENTITATS INCLOSES EN L'ARTICLE 22.2 b) DE L'ORDRE 86/2016, DE 21 DE DESEMBRE, DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT, PER LA QUE S'APROVEN LES BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DEL PROGRAMA PER A LA PROMOCIÓ DE LA INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA

 

 

 

 

 

MEMÒRIA FINAL, ACCIONS I RESULTATS DEL PROJECTE D'EXCEL·LÈNCIA CIENTÍFICA DE JÚNIORS INVESTIGADORS (SEJI 2018)