2018

Ves enrere XI. Subvencions programa Prometeu per a grups d’investigació d’excel·lència

XI. Subvencions programa Prometeu per a grups d’investigació d’excel·lència

 

 

 

Contacte:

Ana Chicote Pérez - 961 970 811

Teresa Pons Gay - 961 970 824

Términi de presentació de sol·licituds. TANCAT 1 al 20 desembre de 2017
En procés d'avaluació per experts externs des de 22 febrer de 2018
Resolució de concessió 14 de setembre de 2018

 

DOCUMENTS QUE ACOMPANYEN LA SOL·LICITUD

 

Preferentment s'hi ha d'adjuntar model de Curriculum Vitae Normalitzat (CVN) de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT).

Aquelles persones que pertanguen a centres d'investigació que no disposen d'un sistema o aplicatiu des d'on es gestione la informació curricular, homologat a la Norma de CVN de la FECYT, podran adjuntar-hi el seu currículum a través d'una de les opcions següents:

a) A través de l'Editor CVN de la FECYT podrà generar el seu propi CVN. Per a això hi ha informació de l'editor, així com tutorials en el enllaços següents:

EDITOR CVN

TUTORIALS

b) Currículum de l'investigador principal i de la resta dels membres del grup d'investigació.

"Es recomana utilitzar la primera opció, donada la seua utilitat, ja que alhora que es genera el currículum es redueix la càrrega de treball per a mantindre'l actualitzat. Així, es pot utilitzar per a altres convocatòries d'esta administració o d'altres administracions públiques en ser un estàndard reconegut a nivell estatal".

 

 

RESOLUCIONS

INSTRUCCIONS

 

JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS DEL PROGRAMA PROMETEU PER A GRUPS D'INVESTIGACIÓ D'EXCEL·LÈNCIA – PROMETEU 2018

DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS CORRESPONENTS EN 2018

UNIVERSITATS PÚBLIQUES VALENCIANES, CONSELL SUPERIOR D'INVESTIGACIONS CIENTÍFIQUES I LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL DE LA GENERALITAT

 

JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS DEL PROGRAMA PROMETEU PER A GRUPS D'INVESTIGACIÓ D'EXCEL·LÈNCIA – PROMETEU 2018

DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS CORRESPONENTS EN 2018

ENTITATS INCLOSES EN L'ARTICLE 22.2 b) DE L'ORDRE 86/2016, DE 21 DE DESEMBRE, DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT, PER LA QUE S'APROVEN LES BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DEL PROGRAMA PER A LA PROMOCIÓ DE LA INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA

JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS DEL PROGRAMA PROMETEU PER A GRUPS D'INVESTIGACIÓ D'EXCEL·LÈNCIA – PROMETEU 2018 (publicada en web el 10/10/19)

DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS CORRESPONENTS EN 2019

UNIVERSITATS PÚBLIQUES VALENCIANES, CONSELL SUPERIOR D'INVESTIGACIONS CIENTÍFIQUES I LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL DE LA GENERALITAT

 

JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS DEL PROGRAMA PROMETEU PER A GRUPS D'INVESTIGACIÓ D'EXCEL·LÈNCIA – PROMETEU 2018 (publicada en web el 10/10/19)

DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS CORRESPONENTS EN 2019

ENTITATS INCLOSES EN L'ARTICLE 22.2 b) DE L'ORDRE 86/2016, DE 21 DE DESEMBRE, DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT, PER LA QUE S'APROVEN LES BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DEL PROGRAMA PER A LA PROMOCIÓ DE LA INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA

JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS DEL PROGRAMA PROMETEU PER A GRUPS D'INVESTIGACIÓ D'EXCEL·LÈNCIA – PROMETEU 2018 (publicada en web el 27-10-20)

DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS CORRESPONENTS EN 2020

 

UNIVERSITATS PÚBLIQUES VALENCIANES, CONSELL SUPERIOR D'INVESTIGACIONS CIENTÍFIQUES I LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL DE LA GENERALITAT

 

JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS DEL PROGRAMA PROMETEU PER A GRUPS D'INVESTIGACIÓ D'EXCEL·LÈNCIA – PROMETEU 2018

DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS CORRESPONENTS EN 2020

 

ENTITATS INCLOSES EN L'ARTICLE 22.2 b) DE L'ORDRE 86/2016, DE 21 DE DESEMBRE, DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT, PER LA QUE S'APROVEN LES BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DEL PROGRAMA PER A LA PROMOCIÓ DE LA INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA