2018

Ves enrere IV. Subvencions per a la contractació de personal investigador en fase postdoctoral

IV. Subvencions per a la contractació de personal investigador en fase postdoctoral

 

Contacte:

Amparo González Escriche - 961 970 815

Termini de presentació de sol·licituds. TANCAT 10 al 30 de novembre de 2017
En procés d'avaluació per experts externs des del 23-1-2018 al 20-04-2018
Resolució de concessió Provisional 16-05-18
Resolució definitiva 18-06-18

 

DOCUMENTS QUE ACOMPANYEN LA SOL·LICITUD

  • Títol de doctor, o del document en el qual se certifique el pagament de les taxes per a l'expedició d'aquest o, si escau, certificat de la universitat d'haver realitzat el depòsit de la tesi per a defensar-la. En el cas d'una titulació estrangera, traducció jurada d'aquesta. (document escanejat amb un grandària màxima de 2000k, amb extensió vàlida jpg, jpeg, pdf, doc, zip)

  •   Curriculum Vitae

Preferentment s'hi ha d'adjuntar model de Curriculum Vitae Normalitzat (CVN) de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT).

Aquelles persones que pertanguen a centres d'investigació que no disposen d'un sistema o aplicatiu des d'on es gestione la informació curricular, homologat a la Norma de CVN de la FECYT, podran adjuntar-hi el seu currículum a través d'una de les opcions següents:

 

a) A través de l'Editor CVN de la FECYT podrà generar el seu propi CVN. Per a això hi ha informació de l'editor, així com tutorials en el enllaços següents:

EDITOR CVN

TUTORIALS

b) Curriculum vitae de la persona sol·licitant. Curriculum vitae del personal investigador doctor que avala la sol·licitud de la persona candidata. Curriculum vitae del personal investigador del centre de destinació que avala el projecte.

"Es recomana utilitzar la primera opció, donada la seua utilitat, ja que alhora que es genera el currículum es redueix la càrrega de treball per a mantindre'l actualitzat. Així, es pot utilitzar per a altres convocatòries d'esta administració o d'altres administracions públiques en ser un estàndard reconegut a nivell estatal".

 

RESOLUCIONS

      

DOCUMENTS DE SEGUIMENT

Documents a presentar en l'inici i fi d'estada en el centre de destinació

Informe anual a presentar en el mes de NOVEMBRE de cada anualitat per al manteniment de la subvenció. Esta documentació es remetrà a través dels centres perceptors de la subvenció:

Informe la finalització del contracte, inclosa la renúncia. Esta documenten es remetrà, en el termini de tres mesos des de la finalització, per mitjà del seu centre d'adscripció:

ALTRES DOCUMENTS

 

DOCUMENTS DE JUSTIFICACIÓ D'AJUDES PLURIANUALS

 

 

 

INSTRUCCIONS COVID RELATIVES A LES ESTADES PREVISTES EN LA SUBVENCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR EN FASE POSTDOCTORAL (APOSTD). (publicada en web el 04-08-20)