2018

Ves enrere EQUIPAMENT I INFRAESTRUCTURES FEDER 2014-2020

EQUIPAMENT I INFRAESTRUCTURES FEDER 2014-2020

 

Contacte: politica_cientifica@gva.es

Termini de presentació de sol·licituds TANCAT

Termini de presentació de sol·licituds del 29-03-18 al 17-04-18
En procés d'avaluació per experts externs des del 30-05-18
Proposta de resolució provisional de concessió 21-09-18
Resolució definitiva de concessió 20-11-18

 

MODELS NORMALITZATS QUE HAN D'ACOMPANYAR LA SOL·LICITUD

        1. Memòria

        2. Descripció equipament

        3. Compliment de polítiques horitzontals

ALTRES DOCUMENTS QUE HAN D'ACOMPANYAR LA MEMÒRIA  

          1.Curriculum Vitae

Preferentment s'hi ha d'adjuntar model de Curriculum Vitae Normalitzat (CVN) de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT).

Aquelles persones que pertanguen a centres d'investigació que no disposen d'un sistema o aplicatiu des d'on es gestione la informació curricular, homologat a la Norma de CVN de la FECYT, podran adjuntar-hi el seu currículum a través d'una de les opcions següents:

a) A través de l'Editor CVN de la FECYT podrà generar el seu propi CVN. Per a això hi ha informació de l'editor, així com tutorials en el enllaços següents:

EDITOR CVN

TUTORIALS

b) Currículum de l'investigador principal i de la resta dels membres del grup d'investigació.

"Es recomana utilitzar la primera opció, donada la seua utilitat, ja que alhora que es genera el currículum es redueix la càrrega de treball per a mantindre'l actualitzat. Així, es pot utilitzar per a altres convocatòries d'esta administració o d'altres administracions públiques en ser un estàndard reconegut a nivell estatal".

2. Qualitat i trajectòria del grup d'investigació.

ESMENA

 

RESOLUCIONS

 

JUSTIFICACIÓ 2018

  • Procediment i tramitació de la justificació

DOCUMENTS PER A LA JUSTIFICACIÓ 2018

 

JUSTIFICACIÓ 2019

  • Procediment i tramitació de la justificació

DOCUMENTS PER A LA JUSTIFICACIÓ 2019

 

JUSTIFICACIÓ 2020

DOCUMENTS PER A LA JUSTIFICACIÓ 2020

 

PLA DE CONTROL