Ves enrere Subvencions programa Prometeu per a grups d’investigació d’excel·lència

Subvencions programa Prometeu per a grups d’investigació d’excel·lència

 

DOCUMENTS QUE ACOMPANYEN LA SOL·LICITUD

  • Currículum Vitae

Preferentment adjuntar model de Curriculum Vitae Normalitzat (CVN) de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnología (FECYT).

Aquelles persones que pertanguen a centres d'investigació que no disposen d'un sistema o aplicatiu, des d'on es gestione la informació curricular, homologat a la Norma de CVN de la FECYT podran adjuntar el seu currículum a través d'una de les opcions següents:

1. A través de l'Editor CVN de la FECYT podrà generar el seu propi CVN. Per a això hi ha informació de l'editor, així com tutorials en el enllaços següents:

EDITOR CVN

TUTORIALS

2. Currículum de l'investigador principal i de la resta dels membres del grup d'investigació.

"Es recomana utilitzar la primera opció, donada la seua utilitat, per quant, alhora que es genera el currículum, es reduïx la càrrega de treball per a mantindre-ho actualitzat i així es pot utilitzar per a altres convocatòries ja siga d'esta administració o d'altres administracions públiques al ser un estàndard reconegut a nivell estatal"

RESOLUCIONS

DOCUMENTS DE JUSTIFICACIÓ

JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS DEL PROGRAMA PROMETEU PER A GRUPS D'INVESTIGACIÓ D'EXCEL·LÈNCIA – PROMETEU 2017

DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS CORRESPONENTS EN 2017

UNIVERSITATS PÚBLIQUES VALENCIANES, CONSELL SUPERIOR D'INVESTIGACIONS CIENTÍFIQUES I LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL DE LA GENERALITAT

 

JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS DEL PROGRAMA PROMETEU PER A GRUPS D'INVESTIGACIÓ D'EXCEL·LÈNCIA – PROMETEU 2017

DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS CORRESPONENTS EN 2017

ENTITATS INCLOSES EN L'ARTICLE 22.2 b) DE L'ORDRE 86/2016, DE 21 DE DESEMBRE, DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT, PER LA QUE S'APROVEN LES BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DEL PROGRAMA PER A LA PROMOCIÓ DE LA INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA

 

 

JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS DEL PROGRAMA PROMETEU PER A GRUPS D'INVESTIGACIÓ D'EXCEL·LÈNCIA – PROMETEU 2017

DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS CORRESPONENTS EN 2018

UNIVERSITATS PÚBLIQUES VALENCIANES, CONSELL SUPERIOR D'INVESTIGACIONS CIENTÍFIQUES I LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL DE LA GENERALITAT

 

 

JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS DEL PROGRAMA PROMETEU PER A GRUPS D'INVESTIGACIÓ D'EXCEL·LÈNCIA – PROMETEU 2017

DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS CORRESPONENTS EN 2018

ENTITATS INCLOSES EN L'ARTICLE 22.2 b) DE L'ORDRE 86/2016, DE 21 DE DESEMBRE, DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT, PER LA QUE S'APROVEN LES BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DEL PROGRAMA PER A LA PROMOCIÓ DE LA INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA

JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS DEL PROGRAMA PROMETEU PER A GRUPS D'INVESTIGACIÓ D'EXCEL·LÈNCIA – PROMETEU 2017 en 2019.

DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS CORRESPONENTS EN 2019 (Publicats en Web el 08/10/19)

UNIVERSITATS PÚBLIQUES VALENCIANES, CONSELL SUPERIOR D'INVESTIGACIONS CIENTÍFIQUES I LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL DE LA GENERALITAT

 

 

JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS DEL PROGRAMA PROMETEU PER A GRUPS D'INVESTIGACIÓ D'EXCEL·LÈNCIA – PROMETEU 2017, en 2019.

DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS CORRESPONENTS EN 2019 (Publicats en Web el 08/10/19)

ENTITATS INCLOSES EN L'ARTICLE 22.2 b) DE L'ORDRE 86/2016, DE 21 DE DESEMBRE, DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT, PER LA QUE S'APROVEN LES BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DEL PROGRAMA PER A LA PROMOCIÓ DE LA INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA

JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS DEL PROGRAMA PROMETEU PER A GRUPS D'INVESTIGACIÓ D'EXCEL·LÈNCIA – PROMETEU 2017 (publicada en web el 27-10-20)

DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS CORRESPONENTS EN 2020

 

UNIVERSITATS PÚBLIQUES VALENCIANES, CONSELL SUPERIOR D'INVESTIGACIONS CIENTÍFIQUES I LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL DE LA GENERALITAT

 

JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS DEL PROGRAMA PROMETEU PER A GRUPS D'INVESTIGACIÓ D'EXCEL·LÈNCIA – PROMETEU 2017

 

DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS CORRESPONENTS EN 2020

 

ENTITATS INCLOSES EN L'ARTICLE 22.2 b) DE L'ORDRE 86/2016, DE 21 DE DESEMBRE, DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT, PER LA QUE S'APROVEN LES BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DEL PROGRAMA PER A LA PROMOCIÓ DE LA INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA

 

......................

JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS DEL PROGRAMA PROMETEU PER A GRUPS D'INVESTIGACIÓ D'EXCEL·LÈNCIA – PROMETEU 2017

DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS CORRESPONENTS EN 2021

 

UNIVERSITATS PÚBLIQUES VALENCIANES, CONSELL SUPERIOR D'INVESTIGACIONS CIENTÍFIQUES I LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL DE LA GENERALITAT

 

JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS DEL PROGRAMA PROMETEU PER A GRUPS D'INVESTIGACIÓ D'EXCEL·LÈNCIA – PROMETEU 2017

DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS CORRESPONENTS EN 2021

 

ENTITATS INCLOSES EN L'ARTICLE 22.2 b) DE L'ORDRE 86/2016, DE 21 DE DESEMBRE, DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT, PER LA QUE S'APROVEN LES BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DEL PROGRAMA PER A LA PROMOCIÓ DE LA INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA

MEMÒRIA FINAL, ACCIONS I RESULTATS DE PROJECTES D'I+D PER A GRUPS D'INVESTIGACIÓ D'EXCEL·LÈNCIA (PROMETEU 2017)