Ves enrere Subvencions per a la realització de projectes d’I+D+i desenvolupats per grups d’investigació emergents

Subvencions per a la realització de projectes d’I+D+i desenvolupats per grups d’investigació emergents

 

DOCUMENTS QUE ACOMPANYEN LA SOL·LICITUD

  • Currículum Vitae

Preferentment adjuntar model de Curriculum Vitae Normalitzat (CVN) de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnología (FECYT).

Aquelles persones que pertanguen a centres d'investigació que no disposen d'un sistema o aplicatiu, des d'on es gestione la informació curricular, homologat a la Norma de CVN de la FECYT podran adjuntar el seu currículum a través d'una de les opcions següents:

1. A través de l'Editor CVN de la FECYT podrà generar el seu propi CVN. Per a això hi ha informació de l'editor, així com tutorials en el enllaços següents:

EDITOR CVN

TUTORIALS

2. Currículum de cada un dels investigadors que figuren en la sol·licitud.

"Es recomana utilitzar la primera opció, donada la seua utilitat, per quant, alhora que es genera el currículum, es reduïx la càrrega de treball per a mantindre-ho actualitzat i així es pot utilitzar per a altres convocatòries ja siga d'esta administració o d'altres administracions públiques al ser un estàndard reconegut a nivell estatal"

RESOLUCIONS

JUSTIFICACIÓ

Documents de justificació i seguiment

PROJECTES D'I+D PER A GRUPS D'INVESTIGACIÓ EMERGENTS
DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES 2017.
ENTITATS QUE RETEN COMPTES A LA GENERALITAT

 

PROJECTES D'I+D PER A GRUPS D'INVESTIGACIÓ EMERGENTS
DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES 2017 2ª ANUALITAT
ENTITATS QUE RETEN COMPTES A LA GENERALITAT

 

PROJECTES D'I+D PER A GRUPS D'INVESTIGACIÓ EMERGENTS
DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES 2017 2ª ANUALITAT
ENTITATS QUE NO RETEN COMPTES A LA GENERALITAT

 

PROJECTES D'I+D PER A GRUPS D'INVESTIGACIÓ EMERGENTS-GV-
DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES 2017 3ª ANUALITAT

(publicada en web 20-09-19), ENTITATS QUE RETEN COMPTES A LA GENERALITAT

PROJECTES D'I+D PER A GRUPS D'INVESTIGACIÓ EMERGENTS-GV-
DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES 2017 3ª ANUALITAT,

(publicada en web 20-09-19), ENTITATS QUE NO RETEN COMPTES A LA GENERALITAT