Ves enrere Subvencions per a la promoció i dinamització dels parcs científics

Subvencions per a la promoció i dinamització dels parcs científics

 

 

 

Contacte:

Alicia Peris González - 961 970 821

Amparo Pascual Ferrer - 961 970 819

Lucía Mañez Castellano - 961 970 805

Teresa Pons Gay - 961 970 824

 

DOCUMENTS QUE ACOMPANYEN LA SOL·LICITUD

RESOLUCIONS

 

JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS PER A LA PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ DELS PARCS CIENTÍFICS (PPC/2017)

DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS CORRESPONENTS A 2017.

UNIVERSITATS DE LA COMUNITAT VALENCIANA QUE TINGUEN VINCULAT UN PARC CIENTÍFIC

  1. Declaració responsable acreditativa del compliment de les obligacions establides en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, un document per entitat

 

JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS PER A LA PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ DELS PARC CIENTÍFICS (PPC/2017)

DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS CORRESPONENTS A 2017

ENTITATS GESTORES D'UN PARC CIENTÍFIC, AMB PERSONALITAT JURÍDICA PRÒPIA PARTICIPADES PER UNA UNIVERSITAT DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Certificat de gastos