Ves enrere Subvencions per a l’organització i difusió de congressos, jornades i reunions científiques, tecnològiques, humanístiques o artístiques de caràcter internacional

Subvencions per a l’organització i difusió de congressos, jornades i reunions científiques, tecnològiques, humanístiques o artístiques de caràcter internacional

 

DOCUMENTS QUE ACOMPANYEN LA SOL·LICITUD

  • Currículum de l'investigador responsable de la seua execució.

Preferentment adjuntar model de Curriculum Vitae Normalitzat (CVN) de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnología (FECYT).

Aquelles persones que pertanguen a centres d'investigació que no disposen d'un sistema o aplicatiu, des d'on es gestione la informació curricular, homologat a la Norma de CVN de la FECYT podran adjuntar el seu currículum a través d'una de les opcions següents:

1. A través de l'Editor CVN de la FECYT podrà generar el seu propi CVN. Per a això hi ha informació de l'editor, així com tutorials en el enllaços següents:

EDITOR CVN

TUTORIALS

2. Currículum vitae de l'investigador responsable de l'execucio.

"Es recomana utilitzar la primera opció, donada la seua utilitat, per quant, alhora que es genera el currículum, es reduïx la càrrega de treball per a mantindre-ho actualitzat i així es pot utilitzar per a altres convocatòries ja siga d'esta administració o d'altres administracions públiques al ser un estàndard reconegut a nivell estatal"

RESOLUCIONS

 

 

JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS PER A L'ORGANITZACIÓ I DIFUSIÓ DE CONGRESSOS, JORNADES I REUNIONS DE CIENTÍFIQUES, TECNOLÒGIQUES, HUMANÍSTIQUES O ARTÍSTIQUES DE CARÀCTER INTERNACIONAL (AORG/2017)

DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS CORRESPONENTS A 2017

UNIVERSITATS PÚBLIQUES VALENCIANES, CONSELL SUPERIOR D'INVESTIGACIONS CIENTÍFIQUES I ENTITATS DE L'ARTICLE 2.3 DE LA LLEI 1/2015, DE 6 DE FEBRER, DE LA GENERALITAT, D'HISENDA PÚBLICA, DEL SECTOR PUBLIC INSTRUMENTAL I DE SUBVENCIONS.

 

JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS PER A L'ORGANITZACIÓ I DIFUSIÓ DE CONGRESSOS, JORNADES I REUNIONS CIENTÍFIQUES, TECNOLÒGIQUES, HUMANÍSTIQUES O ARTÍSTIQUES DE CARÀCTER INTERNACIONAL (AORG/2017).

DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS CORRESPONENTS A 2017.

ENTITATS INCLOSES EN L'ARTICLE 22.2 b) DE L'ORDE 86/2016, DE 21 DE DESEMBRE, DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT, PER LA QUE S'APROVEN LES BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DEL PROGRAMA PER A LA PROMOCIÓ DE LA INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA