Ves enrere Subvencions per a la contractació de personal investigador en fase postdoctoral

Subvencions per a la contractació de personal investigador en fase postdoctoral

 

DOCUMENTS QUE ACOMPANYEN LA SOL·LICITUD

  • Còpia confrontada del títol de doctor, o del document en què se certifique el pagament de les taxes per a l'expedició o, si és el cas, certificat de la universitat d'haver realitzat el depòsit de la tesi per a la seua defensa. (document escanejat amb un grandària màxima de 2000k, amb extensió vàlida jpg, jpeg, pdf, doc, zip)
  • Currículum vitae

Preferentment adjuntar model de Curriculum Vitae Normalitzat (CVN) de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnología (FECYT).

Aquelles persones que pertanguen a centres d'investigació que no disposen d'un sistema o aplicatiu, des d'on es gestione la informació curricular, homologat a la Norma de CVN de la FECYT podran adjuntar el seu currículum a través d'una de les opcions següents:

1. A través de l'Editor CVN de la FECYT podrà generar el seu propi CVN. Per a això hi ha informació de l'editor, així com tutorials en el enllaços següents:

EDITOR CVN

TUTORIALS

2. Currículum de la persona sol·licitant. Currículum del personal investigador doctor que avala la sol·licitud de la persona candidata. Currículum del personal investigador del centre de destinació que avala el projecte.

"Es recomana utilitzar la primera opció, donada la seua utilitat, per quant, alhora que es genera el currículum, es reduïx la càrrega de treball per a mantindre-ho actualitzat i així es pot utilitzar per a altres convocatòries ja siga d'esta administració o d'altres administracions públiques al ser un estàndard reconegut a nivell estatal"

 

RESOLUCIONS

 

 

Altres documents de seguiment

Documents de seguiment

Documents d' inici i fi de l'estada

Documents de seguiment científic a enviar en el mes de novembre de cada anualitat

A través dels organismes d'investigació contractants:

Documents a enviar al finalitzar el contracte o haber renunciat

A través dels organismes d'investigació contractants:

Documents a enviar al finalitzar el contracte o haber renunciat

 

DOCUMENTS DE JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES PLURIANUALS