Ves enrere Subvencions a l’excel·lència científica de júniors investigadors

Subvencions a l’excel·lència científica de júniors investigadors

DOCUMENTS QUE ACOMPANYEN LA SOL·LICITUD

  • Currículum Vitae

Preferentment adjuntar model de Curriculum Vitae Normalitzat (CVN) de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnología (FECYT).

Aquelles persones que pertanguen a centres d'investigació que no disposen d'un sistema o aplicatiu, des d'on es gestione la informació curricular, homologat a la Norma de CVN de la FECYT podran adjuntar el seu currículum a través d'una de les opcions següents:

1. A través de l'Editor CVN de la FECYT podrà generar el seu propi CVN. Per a això hi ha informació de l'editor, així com tutorials en el enllaços següents:

EDITOR CVN

TUTORIALS

2. Currículum vitae de la persona sol·licitant

"Es recomana utilitzar la primera opció, donada la seua utilitat, per quant, alhora que es genera el currículum, es reduïx la càrrega de treball per a mantindre-ho actualitzat i així es pot utilitzar per a altres convocatòries ja siga d'esta administració o d'altres administracions públiques al ser un estàndard reconegut a nivell estatal"

RESOLUCIONS

JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS A LA EXCEL·LÈNCIA CIENTÍFICA DE JÚNIORS INVESTIGADORS – SEJI 2017

DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS CORRESPONENTS EN 2017

 

UNIVERSITATS PÚBLIQUES VALENCIANES, CONSELL SUPERIOR D'INVESTIGACIONS CIENTÍFIQUES I LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL DE LA GENERALITAT

JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS A LA EXCEL·LÈNCIA CIENTÍFICA DE JÚNIORS INVESTIGADORS – SEJI 2017

DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS CORRESPONENTS EN 2017

ENTITATS INCLOSES EN L'ARTICLE 22.2 b) DE L'ORDRE 86/2016, DE 21 DE DESEMBRE, DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT, PER LA QUE S'APROVEN LES BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DEL PROGRAMA PER A LA PROMOCIÓ DE LA INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA

INSTRUCCIÓ DE LA DIRECTORA GENERAL D'UNIVERSITAT, INVESTIGACIÓ I CIÈNCIA, EN LA QUE S'ESTABLEIX EL TERMINI PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS CORRESPONENTS A CONVOCATÒRIES ANTERIORS DEL PROGRAMA PROMETEU, SEJI, GV, AICO I AEST EN L'ANUALITAT 2018

JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS A LA EXCEL·LÈNCIA CIENTÍFICA DE JÚNIORS INVESTIGADORS – SEJI 2017 EN 2018

DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS CORRESPONENTS EN 2018

UNIVERSITATS PÚBLIQUES VALENCIANES, CONSELL SUPERIOR D'INVESTIGACIONS CIENTÍFIQUES I LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL DE LA GENERALITAT

  • Relació detallada dels fons propis, altres subvencions i ingressos que hagen finançat l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la seua procedència. (Format lliure)

  • Aquelles entitats que estiguen exemptes de l'IVA (totalment o parcialment) deberán remetre certificat acreditatiu d'aquest extrem. (Format lliure).

JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS A LA EXCEL·LÈNCIA CIENTÍFICA DE JÚNIORS INVESTIGADORS – SEJI 2017 EN 2018

DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS CORRESPONENTS EN 2018

ENTITATS INCLOSES EN L'ARTICLE 22.2 b) DE L'ORDRE 86/2016, DE 21 DE DESEMBRE, DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT, PER LA QUE S'APROVEN LES BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DEL PROGRAMA PER A LA PROMOCIÓ DE LA INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA

  • Relació detallada dels fons propis, altres subvencions i ingressos que hagen finançat l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la seua procedència. (Format lliure)

  • Aquelles entitats que estiguen exemptes de l'IVA (totalment o parcialment) deberán remetre certificat acreditatiu d'aquest extrem. (Format lliure).

JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS A LA EXCEL·LÈNCIA CIENTÍFICA DE JÚNIORS INVESTIGADORS – SEJI 2017 EN 2019 (publicat en web el 11/10/19)

 

DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS CORRESPONENTS EN 2019

UNIVERSITATS PÚBLIQUES VALENCIANES, CONSELL SUPERIOR D'INVESTIGACIONS CIENTÍFIQUES I LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL DE LA GENERALITAT

 

JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS A LA EXCEL·LÈNCIA CIENTÍFICA DE JÚNIORS INVESTIGADORS – SEJI 2017 EN 2019 (publicat en web el 11/10/19

DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS CORRESPONENTS EN 2019

ENTITATS INCLOSES EN L'ARTICLE 22.2 b) DE L'ORDRE 86/2016, DE 21 DE DESEMBRE, DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT, PER LA QUE S'APROVEN LES BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DEL PROGRAMA PER A LA PROMOCIÓ DE LA INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA

MEMÒRIA FINAL, ACCIONS I RESULTATS DEL PROJECTE D'EXCEL·LÈNCIA CIENTÍFICA DE JÚNIORS INVESTIGADORS (SEJI 2017)