Ves enrere Programa Prometeu per a grups d'investigació d'excel.lència, que van accedir al programa Prometeu en 2011, Fase II

Programa Prometeu per a grups d'investigació d'excel.lència, que van accedir al programa Prometeu en 2011, Fase II

Acrònim: PROMETEOII

Dates de presentació de sol·licituds: Del 1 de setembre de 2014 al 30 de desembre de 2014

Documents que acompanyen la sol·licitud

Resolucions

JUSTIFICACIÓ

AJUDES PER AL DESENROTLLAMENT D'ACCIONS CIENTÍFIQUES DEL PROGRAMA D'INVESTIGACIÍON PROMETEU 2015 FASE II.

DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES DE 2015. ENTITATS QUE RETEN COMPTES A LA GENERALITAT

 

AJUDES PER AL DESENROTLLAMENT D'ACCIONS CIENTÍFIQUES DEL PROGRAMA D'INVESTIGACIÍON PROMETEU FASE 2015 II.

DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES DE 2015. ENTITATS QUE NO RETEN COMPTES A LA GENERALITAT

 

AJUDES PER AL DESENVOLUPAMENT D'ACCIONS CIENTÍFIQUES DEL PROGRAMA D'INVESTIGACIÓ PROMETEU 2015

DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES 2015 EN 2018 ENTITATS QUE RETEN COMPTES A LA GENERALITAT

 

AJUDES PER AL DESENVOLUPAMENT D'ACCIONS CIENTÍFIQUES DEL PROGRAMA D'INVESTIGACIÓ PROMETEU PROMETEU 2015

DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES 2015 EN 2018 ENTITATS QUE NO RETEN COMPTES A LA GENERALITAT

 

MEMÒRIA FINAL, ACCIONS I RESULTATS DE PROJECTES D'I+D PER A GRUPS D'INVESTIGACIÓ D'EXCEL·LÈNCIA (PROMETEU 2015 FASE II)